Reklama

B3SYSTEM (B3S): Zawarcie istotnych umów z PKO BP S.A. przez COPI S.A. - podmiot zależny od B3System - raport 36

Raport bieżący nr 36/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd B3System S.A. informuje, że w dniu 11 sierpnia 2010 roku podmiot zależny od B3System S.A. - spółka COPI S.A. z siedzibą w Warszawie, otrzymała od PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie umowę z dnia 6 sierpnia 2010 r., której przedmiotem jest sprzedaż przez COPI S.A. do PKO BP S.A. sprzętu komputerowego i realizacja usług informatycznych o wartości netto 2 931 147 zł. oraz zakup przez COPI S.A. od PKO BP S.A. urządzeń informatycznych o wartości netto 427 000 zł.

Reklama

Łączna wartość netto zrealizowanych umów zrealizowanych przez COPI S.A. z PKO BP S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 3 609 347 zł.

Umowa o największej wartości, to ww. umowa z dnia 6 sierpnia 2010 roku. Przedmiotem tej umowy jest: a) sprzedaż, dostawa, uruchomienie i instalacja sprzętu informatycznego wraz z usługami gwarancji rozszerzonej świadczonej przez producenta przez 36 miesięcy na poziomie 24/7/365 z 6-godzinnym gwarantowanym czasem naprawy dla błędów krytycznych i 48-godzinnym dla błędów niekrytycznych, na kwotę netto 2 931 147 zł; b) zakup przez COPI S.A. od banku urządzeń informatycznych o wartości netto 427 000 zł.

Umowa nakłada na COPI S.A. odpowiedzialność w następującym zakresie:

- w przypadku opóźnień leżących po stronie COPI S.A. w dostarczeniu, zainstalowaniu i uruchomieniu sprzętu stanowiącego przedmiot Umowy, Spółka COPI S.A. zostanie obciążona karą umowną w wysokości 1,5% wartości brutto Umowy za każdy dzień zwłoki. Dochodzenie kar umownych z tego tytułu nie pozbawia PKO BP S.A. uprawnienia do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych., z zastrzeżeniem, że całkowita odpowiedzialność COPI S.A. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do strat rzeczywistych;

- w przypadku opóźnień w wykonywaniu świadczeń serwisu gwarancyjnego PKO BP S.A. ma prawo do naliczenia kar umownych w wysokości 0,05% wartości Umowy za każdą rozpoczęta godzinę opóźnienia. COPI S.A. nie będzie zobowiązana do zapłaty ww. kary, jeżeli w przewidzianym Umową czasie naprawy dostarczy i uruchomi zastępczą jednostkę sprzętu wolnego od wad.

Ponadto w przypadku zwłoki COPI S.A. w stosunku do terminu dostawy instalacji

i konfiguracji dostarczanego sprzętu o więcej niż 14 dni, PKO BP S.A. może odstąpić od Umowy w całości lub jej części, z zachowaniem prawa do żądania zapłaty ww. kar umownych, nie więcej jednak niż za 14 dni.

COPI S.A. zobowiązuje się do świadczenia, na życzenie PKO BP S.A., płatnego serwisu pogwarancyjnego przez okres kolejnych 2 lat po upływie okresu gwarancji. Świadczenie serwisu pogwarancyjnego przez COPI S.A. nastąpi po zawarciu odrębnej umowy.

Kryterium uznania umów i zamówień zawartych przez COPI S.A. za znaczące stanowi łączna ich wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych B3System S.A. według stanu na dzień 31.03.2010 roku .
Mirosław Kaliński - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »