Reklama

B3SYSTEM (B3S): Zawarcie istotnych umów z Polkomtel S.A. przez COPI S.A. - podmiot zależny od B3System,

Raport bieżący nr 39/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd B3System S.A. informuje, że w dniu 1 września 2010 roku podmiot zależny od B3System S.A. - spółka COPI S.A. z siedzibą w Warszawie, podpisała umowę ze spółką Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest sprzedaż i dostawa przez COPI S.A. do Polkomtel S.A. sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz realizacja usług informatycznych o wartości netto 7 398 000 zł. oraz zakup przez COPI S.A. od Polkomtel S.A. produktów informatycznych o wartości netto 4 000 zł.

Łączna wartość netto umów zrealizowanych przez COPI S.A. z Polkomtel S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 11 508 228 zł.

Umowa o największej wartości, to ww. umowa z dnia 1 września 2010 roku. Przedmiotem tej umowy jest: a) sprzedaż, dostawa i konfiguracja sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami gwarancji rozszerzonej świadczonej przez 60 miesięcy na poziomie 24/7/365, z 6-godzinnym gwarantowanym czasem naprawy dla błędów krytycznych i 2-godzinnym czasem reakcji dla błędów niekrytycznych, na kwotę netto 7 398 000 zł; b) zakup przez COPI S.A. od Polkomtel S.A. produktów informatycznych o wartości netto 4 000 zł.

Umowa nakłada na COPI S.A. odpowiedzialność w następującym zakresie:

- w przypadku opóźnień w należytym wykonaniu poszczególnych faz wynikających z harmonogramu realizacji przedmiotu Umowy, z przyczyn leżących po stronie COPI S.A., Spółka COPI S.A. zostanie obciążona karą umowną w wysokości 0,05% wartości netto należności przysługującej COPI S.A. z tytułu realizacji przedmiotu Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- w przypadku opóźnienia przekraczającego 50 dni dla poszczególnych faz, Polkomtel S.A. ma prawo odstąpić od Umowy, naliczając jednocześnie karę umowną w wysokości 25% wynagrodzenia, o którym mowa wyżej oraz żądać od COPI S.A. zwrotu zapłaconego wynagrodzenia i zabrania na własny koszt dostarczonego sprzętu i oprogramowania, z zastrzeżeniem uprzedniego wyznaczenia COPI S.A. 40- dniowego terminu na właściwe zakończenie danej fazy i jego bezskutecznego upływu;

- w przypadku opóźnień w wykonywaniu świadczeń serwisu gwarancyjnego Polkomtel S.A. ma prawo do naliczenia kar umownych w wysokości 0,04% należności przysługującej COPI S.A. z tytułu realizacji przedmiotu Umowy za każdą rozpoczęta godzinę przestoju w pracy ponad gwarantowany termin naprawy. COPI S.A.

Ponadto Polkomtel S.A. może dochodzić odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych nienależytym wykonaniem przez COPI S.A. przedmiotu Umowy do wartości netto należności przysługującej COPI S.A. z tytułu realizacji przedmiotu Umowy. Powyższy limit odpowiedzialności obejmuje łączną odpowiedzialność COPI S.A. w tym z tytułu kar umownych. W przypadku zaistnienia siły wyższej kary umowne nie będą naliczane. Odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści została w Umowie wyłączona.

Kryterium uznania umów i zamówień zawartych przez COPI S.A. z Polkomtel S.A. za znaczące stanowi łączna ich wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych B3System S.A. według stanu na dzień 30.06.2010 roku .
Mirosław Kaliński - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: odpowiedzialność | Polkomtel SA | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »