Reklama

BBIDEV (BBD): Zawarcie istotnych umów ze spółką WARBUD S.A. w projekcie Złota 44. - raport 44

Raport bieżący nr 44/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd BBI Development S.A. (dalej: "Emitent”, "Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2015 z dnia 21 września 2015 roku informuje, że w dniu 15 grudnia 2015 roku spółka Złota 44 sp. z o.o. (dalej: "Złota44”) zawarła ze spółką WARBUD S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "WARBUD”) dwie istotne umowy dotyczące realizacji projektu Złota 44 w Warszawie:

1. Umowę o wykonanie robót budowlanych (dalej: "Umowa o Wykonawstwo”);

Reklama

2. Umowę o świadczenie usług koordynacyjnych w stosunku do prac budowlanych realizowanych w projekcie Złota 44 (dalej: "Umowa Koordynacji”).

Przedmiotem Umowy o Wykonawstwo jest wykonanie przez WARBUD na rzecz Złotej 44 wybranych robót budowlanych i wykończeniowych w budynku apartamentowym przy ul. Złotej 44 w Warszawie. Wynagrodzenie WARBUD za zlecone na podstawie Umowy o Wykonawstwo roboty zostało określone jako wartość sumy kosztów bezpośrednich oraz kosztów personelu, jakie zostaną poniesione przez WARBUD, powiększonej o stosowną marżę WARBUD. Na dzień zawarcia umowy wynagrodzenie to szacowane jest wstępnie przez Strony na kwotę około 45 mln złotych. Termin zakończenia robót objętych Umową o Wykonawstwo przewidziano na dzień 30 października 2016. Umowa o Wykonawstwo zawiera postanowienia dotyczące kar umownych. Do ich zapłaty na rzecz Złotej 44 zobowiązany będzie WARBUD w standardowych, dla tego rodzaju umów, przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Maksymalna wysokość zastrzeżonych na rzecz Złota 44 kar umownych nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia należnego WARBUD na podstawie umowy. Złota 44 może dochodzić roszczeń odszkodowawczych przenoszących wysokość kar umownych.

Przedmiotem Umowy Koordynacji jest świadczenie przez WARBUD na rzecz Złotej 44 prac polegających na koordynowaniu robót budowlanych i wykończeniowych, szczegółowo określonych w Umowie Koordynacji, w odniesieniu do powierzchni wspólnych budynku Złota 44. Z tytułu wykonania tych prac WARBUD przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości kosztów personelu WARBUD oddelegowanego do wykonania prac koordynacyjnych, powiększonych o stosowną marżę dla WARBUD. Wynagrodzenie to będzie zmienne w czasie i Strony nie określiły łącznej, szacunkowej jego wysokości, niemniej z całą pewnością wynagrodzenie to będzie znacząco niższe niż 10 % kapitałów własnych Emitenta. Odpowiedzialność odszkodowawcza WARBUD ograniczona została do podwójnej wysokości wypłaconego WARBUD wynagrodzenia z tytułu Umowy Koordynacji. Umowę Koordynacji każda ze Stron może wypowiedzieć w każdym czasie, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowa Koordynacji nie przewiduje kar umownych.

Zawarcie wyżej opisanych umów zostało uznane przez Emitenta za istotne zdarzenie w działalności Emitenta, albowiem Emitent jest podmiotem współrealizującym projekt Złota 44 i świadczącym na rzecz Złota 44 sp. z o.o. usługi kompleksowego zarządzania i nadzoru nad inwestycją, na podstawie umowy deweloperskiej z dnia 30 października 2015 roku (por. raport bieżący Nr 42/2014 z dnia 31 października 2014 roku).

Powierzenie realizacji inwestycji wiodącemu podmiotowi branży budowlanej, jakim jest WARBUD, będzie miało w ocenie Emitenta pozytywny wpływ na sprawne zakończenie prac budowlanych, a tym samym na przychody Emitenta z tego tytułu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 – informacja poufna


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-12-16Michał Skotnicki Prezes Zarządu Michał Skotnicki
2015-12-16Piotr Litwiński Członek Zarządu Piotr Litwiński

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »