Reklama

POLAQUA (PQA): Zawarcie kolejnej umowy z MPWiK - przekroczenie progu umowy znaczącej - raport 9

Raport bieżący nr 9/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") informuje, że w dniu wczorajszym do spółki wpłynęła obustronnie podpisana umowa z 23 marca 2012 r. pomiędzy Spółką a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa S.A. (dalej "Zamawiający") na roboty dodatkowe do realizacji inwestycji "Budowa kolektora "W" pn. "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - FAZA IV".

Przedmiotowa umowa na kwotę 9 978 034,08 zł netto dotyczy prac dodatkowych związanych z budową kanałów zbiorczych wzdłuż Kolektora W wraz z sięgaczami w ulice boczne oraz fragmentami sieci do granic posesji położonych wzdłuż:

a. ul. Kadetów na odcinku od ul. Nowozabielskiej do ul. Trakt Lubelski oraz wzdłuż ul. Trakt Lubelski od ul. Kadetów do ul. Bronowskiej Dz 0,315 m L=1076,5 m; Dz 0,2 m L=221,5 m; Dz 0,16 m L=728,5 m

b. ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Bronowskiej do ul. Zwoleńskiej oraz wzdłuż ul. Zwoleńskiej na odcinku od ul. Trakt Lubelski do ul. Rogatkowej Ă� 0,4 m L=59,9 m; Dz 0,315 m L=1359,7 m; Dz 0,2 m L=306,10 m; Dz 0,16 m L=843,7 m.

Jednocześnie Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" S.A. informuje, że szacuje łączną wartość umów, które nie były przedmiotem raportów bieżących zawartych w ciągu ostatnich 12 miesięcy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa S.A. na ponad 81 mln zł netto. Umowy zostały uznane za znaczące z uwagi na kryterium wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Wartość sumy umów przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej emitenta.

Na sumę umów do kwoty znaczącej składają się dodatkowo następujące kontrakty:

- umowa z dnia 15.07.2011 r. na wykonanie robót pozostałych do realizacji kontraktu: Budowa układu przesyłowego ścieków z Warszawy lewobrzeżnej do oczyszczalni ścieków Czajka - Etap II w zakresie wykonania kolektorów lewobrzeżnych wraz z obiektami kubaturowymi i siecią krzyżującą się z Trasą Mostu Północnego w rejonie węzła Marymoncka z komorami kaskadową i połączeniową w rejonie ul. Farysa na kwotę 12 520 000 zł netto.

- umowa z dnia 8.07.2011 r. na "Budowę kolektora "W" pn. "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - FAZA IV" na kwotę 58 741 000 zł netto będącą jednocześnie umową o najwyższej wartości spośród wymienionych w niniejszym raporcie.

Szczegółowe informacje zapisów umownych inwestycji "Budowa kolektora "W":

Termin ukończenia robót zgodnie z przedmiotem umowy "Budowa kolektora "W" ustalony został na 31.12.2012 r.

Spółka udzieli Zamawiającemu:

- 3 lata gwarancji od wystawienia Świadectwa Wykonania w szczególności na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone maszyny, urządzenia i towary,

- 3 lata rękojmi od wystawienia Świadectwa Wykonania dla robót budowlanych, jak i związanych z tymi robotami dostarczonych maszyn, urządzeń i towarów.

Spółka zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za przekroczenie czasu na ukończenie robót - 0,2% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (bez VAT), określonej w Akcie Umowy za każdy dzień zwłoki płatne w PLN

- za przekroczenie czasu na usunięcie wad i usterek ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji - 0,2% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (bez VAT), określonej w Akcie Umowy za każdy dzień zwłoki płatne w PLN

Łącznie kary umowne należne Zamawiającemu nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

Strony zastrzegły w Kontrakcie, że jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo żądać od Spółki odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.

Jeżeli kary umowne osiągną maksymalny 10% limit Zamawiający może żądać dalszego wykonania Kontraktu albo oświadczyć, iż uznaje, że wykonywanie Kontraktu nie będzie kontynuowane.

W przypadku jeżeli wykonawca nie przystąpi do usuwania wad w terminie określonym w umowie lub nie usunie wad w terminie, Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia usunięcia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Spółki.

Roboty będące przedmiotem ww. umowy będą wykonane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (FIDIC) oraz drugie wydanie angielsko - polskie 2004.

Umowa została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla danego typu umów.
Piotr Chełkowski - Prezes Zarządu
Marek Sobiecki - Drugi Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »