Reklama

BOGDANKA (LWB): Zawarcie nowej wieloletniej umowy znaczącej z Elektrownią Kozienice S.A. dla potrzeb nowo budowanego bloku Elektrowni Kozienice oraz zawarcie aneksu do dotychczasowej umowy wieloletniej - raport 3

Raport bieżący nr 3/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LW "Bogdanka" S.A. ("Spółka" lub "Sprzedający") informuje, iż w dniu 23 stycznia 2012 roku zawarł z Elektrownią Kozienice S.A. z siedzibą w Świerżach Górnych, gmina Kozienice, 26-900 Kozienice 1 ("Kupujący") nową, dodatkową do obowiązującej, Umowę Wieloletnią nr UW/LW/01/2012 na dostawę węgla energetycznego ("Umowa") dla potrzeb nowo budowanego bloku energetycznego Elektrowni Kozienice S.A.

Reklama

Umowa została zawarta na okres od dnia zawarcia do dnia 31 grudnia 2036 roku, z rozpoczęciem fizycznym dostaw węgla energetycznego w I kwartale kalendarzowym 2017 roku. Umowa przewiduje 20 lat kalendarzowych dostaw węgla dla potrzeb nowo budowanego bloku Elektrowni Kozienice S.A.

Szacunkowa wartość Umowy wg cen dostaw roku bieżącego wynosi 11,248 mld złotych netto bez uwzględnienia tolerancji ilościowej wolumenu +/- 5% wynikającej z Umowy.

Umowa przewiduje następujące warunki:

1. Ceny węgla energetycznego ustalane będą na dany rok kalendarzowy fizycznych dostaw w drodze negocjacji z uwzględnieniem dynamiki zmiany cen dostaw węgla energetycznego w kraju;

2. Zawierane będą umowy roczne określające: wolumen ilościowy, harmonogramy dostaw, ceny dostaw, deklarowane parametry jakościowe, pozostałe zasady logistyki i rozliczeń dostaw w okresie obowiązywania umowy rocznej;

3. Stronom Umowy przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w przypadku braku uzgodnień w drodze negocjacji ceny na kolejny rok kalendarzowy obowiązywania Umowy za dwuletnim okresem wypowiedzenia, którego początek przypada na 1 stycznia roku następnego;

4. Ponadto Kupującemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy do dnia 31.12.2012 roku nie nastąpią łącznie następujące warunki:

(a) Podpisanie umowy na wykonanie budowy bloku energetycznego,

(b) Zamknięcie finansowania budowy bloku potwierdzone uchwałą Zarządu Elektrowni Kozienice S.A.

Umowa przewiduje następujące kary umowne:

1. Za nieodebranie lub niedostarczenie wolumenu ilościowego węgla wynikającego z harmonogramu dostaw - w wysokości 20% wartości nieodebranego lub niedostarczonego węgla;

2. Za dostarczenie przez Sprzedającego dostawy węgla, której parametry jakościowe są gorsze od parametrów granicznych określonych w Umowie - w wysokości od 1 % do 5 % wartości netto danej dostawy węgla energetycznego;

3. Każda ze Stron Umowy może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wyżej wymienione kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Ponadto Zarząd LW BOGDANKA S.A. informuje, iż w dniu 23 stycznia 2012 roku zawarł z Elektrownią Kozienice S.A. z siedzibą w Świerżach Górnych, gmina Kozienice, 26-900 Kozienice 1, również Aneks nr 1 do obowiązującej dotychczas Umowy Wieloletniej na dostawę węgla energetycznego nr UW/LW/01/2010, której dotyczyły raporty bieżące opublikowane przez Spółkę nr 5/2010 z dnia 05.03.2010 r., nr 44/2010 z dnia 20.12.2010 r. oraz nr 31/2011 z dnia 27.12.2011 r., i która nadal obowiązuje Strony do dnia 31.12.2025 roku.

Aneks nr 1 przewiduje zmianę dotychczasowego sposobu ustalania ceny w umowach rocznych na rozwiązanie przyjęte w nowej dodatkowej Umowie, tj. ceny węgla energetycznego ustalane będą na dany rok kalendarzowy dostaw w drodze negocjacji, z uwzględnieniem dynamiki zmiany cen dostaw węgla energetycznego w kraju.

W wyniku zawarcia nowej dodatkowej Umowy nr UW/LW/01/2012 oraz Aneksu nr 1 do dotychczasowej Umowy Wieloletniej nr UW/LW/01/2010 Strony łączą dwie umowy wieloletnie, których łączna wartość w latach 2011-2036 wg cen bieżących wynosi około 22,772 mld złotych.

Kryterium uznania zawartej umowy za znaczącą jest fakt, iż jej szacunkowa wartość przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna przekazania raportu: §5 ust. 1 pkt 3 RMF GPW
Mirosław Taras - Prezes Zarządu
Waldemar Bernaciak - Z-ca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Logistyki

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »