Reklama

PAMAPOL (PMP): Zawarcie pomiędzy PAMAPOL S.A. a spółką zależną CENOS Sp. z o.o. umowy na dostawy produktów spożywczych w ramach programu ,,Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej"

Raport bieżący nr 9/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent), informuje, że w dniu 26 lutego 2010 roku doszło do podpisania umowy dostawy pomiędzy PAMAPOL S.A. z siedzibą w Ruścu i spółką zależną CENOS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni (Umowa).

Umowa została zawarta przez strony w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przez CENOS Sp. z o.o. umowy na dostarczanie artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych w ramach programu ,,Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej " realizowanego w 2010 roku, zawartej przez CENOS Sp. z o.o. z Agencją Rynku Rolnego, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 5/2010 z dnia 23 lutego 2010 r.

Na mocy Umowy PAMAPOL S.A. (Dostawca) zobowiązał się do wyprodukowania i dostarczenia na rzecz CENOS Sp. z o.o. (Odbiorca) w okresie od 2 marca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. łącznie 3.506 ton dań gotowych na bazie kaszy, oraz 5.061 ton dań gotowych na bazie makaronu (artykuły spożywcze).

Łączna wartość Umowy wynosi 24.7 mln złotych. Przedmiotowa kwota zostanie wypłacona przez Odbiorcę w dwóch transzach, tj.: 40% przed rozpoczęciem dostaw, pozostałe 60% po zrealizowaniu dostaw o wartości 30%. Dostawca nie może rozpocząć dostaw powyżej 40 % wartości wynikającej z umowy przed otrzymaniem drugiej transzy zaliczki.

Dostawy odbywać się będą na Dostawcy partiami, w terminach i do miejsc przeznaczenia określonych szczegółowo w harmonogramach na rzecz organizacji charytatywnych.

Katalog kar umownych z tytułu nienależytego wykonania Umowy, jest tożsamy z katalogiem kar umownych jakie obciążają CENOS Sp. z o.o. wobec Agencji Rynku Rolnego, tj. Dostawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Odbiorcy kary umownej w wysokości kary nałożonej na Odbiorcę przez Agencję Rynku Rolnego. Opis kar umownych przysługujących ARR z tytułu nienależytego wykonania przez CENOS Sp. z o.o. umowy dostawy produktów spożywczych w ramach programu ,,Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej" opisany został szczegółowo w ww. raporcie bieżącym nr 5/2010 z dnia 23 lutego 2010 r.

Odbiorcy przysługuje ponadto prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli z okoliczności powstałych po stronie Dostawcy wynika, że nie będzie on mógł wywiązać się z umowy lub w przypadku ponad trzykrotnej dostawy wadliwych artykułów spożywczych, a także gdy Dostawca w sposób rażący narusza obowiązki wynikające z umowy. W takim przypadku Odbiorca obciąży Dostawcę kara w wysokości 130 % wartości netto niedostarczonych artykułów spożywczych. W przypadku nieodebrania przez Odbiorcę określonej w Umowie ilości artykułu spożywczego Dostawca uzna, że umowa w tej części nie została wykonana i obciąży Odbiorcę karą umowną w wysokości 130 % wartości netto niedostarczonych artykułów spożywczych.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Jako kryterium uznania umowy za znaczącą Emitent przyjął 10% kapitałów własnych.
Krzysztof Półgrabia - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »