Reklama

ROPCZYCE (RPC): Zawarcie porozumienia akcjonariuszy - raport 4

Raport bieżący nr 4/2021

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) informuje, że w dniu 10 lutego 2021 r. zostało zawarte przez Pana Józefa Siwca, Pana Mariana Darłaka, Pana Roberta Duszkiewicza, Pana Roberta Siwca, Pana Leszka Piczaka, Pana Romana Wenca, Pana Krzysztofa Miąso, Pana Zbigniewa Czapkę ("Akcjonariusze”) oraz Interminex Handelsgesellschaft m.b.H. z siedzibą w Wiedniu porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) i 6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa”) - w sprawie nabywania akcji oraz zgodnego działania w celu wycofania z obrotu akcji spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym ("Porozumienie”).

Reklama

W dacie zawarcia Porozumienia wyżej wymienieni Akcjonariusze posiadają łącznie 3.448.478 (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji Spółki, reprezentujących łącznie 55,09% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających łącznie do 3.448.478 (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 55,09% ogólnej liczby głosów w Spółkę.

W związku z faktem, iż Pana Józefa Siwca, Pana Mariana Darłaka, Pana Roberta Duszkiewicza, Pana Roberta Siwca, Pana Leszka Piczaka, Pana Romana Wenca, Pana Krzysztofa Miąso oraz Pana Zbigniewa Czapkę łączy porozumienie dotyczące zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki z dnia 26 listopada 2018r. (o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 54/2018), w związku z zawarciem którego jego strony (posiadające łącznie 2.131.162 akcji Spółki, co stanowi 34,05% ogólnej liczby głosów w Spółce) uzyskały pozycję dominującą względem Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 14 lit. a) Ustawy, zgodnie z art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy, strony tego porozumienia - przy uwzględnieniu liczby głosów posiadanych przez podmioty zależne, a więc przez Spółkę, (tj. przy uwzględnieniu 1.753.331 głosów, stanowiących 28,01% ogólnej liczby głosów w Spółce) – posiadają łącznie 3.884.493 głosów, co stanowi 62,06% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Interminex Handelsgesellschaft m.b.H. z siedzibą w Wiedniu w dacie zawarcia Porozumienia posiada 1.317.316 akcji, co stanowi 21,04% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Biorąc pod uwagę powyższe strony Porozumienia – uwzględniając liczbę akcji posiadanych przez członków porozumienia z 26 listopada 2018r. wraz z głosami Spółki, jako podmiotu zależnego, oraz liczbę akcji posiadanych przez Interminex Handelsgesellschaft m.b.H. z siedzibą w Wiedniu - posiadają obecnie łącznie 5.201.809 akcji, co stanowi 83,10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przedmiotem Porozumienia jest:

1. ustalenie zasad wspólnego ogłoszenia i przeprowadzenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji Spółki w trybie art. 74 ust. 2 Ustawy (a jeżeli w chwili ogłaszania wezwania z przepisów prawa będzie wynikał obowiązek ogłoszenia i przeprowadzenia wezwania w związku z wycofaniem akcji z obrotu na rynku regulowanym – ustalenie zasad wspólnego ogłoszenia i przeprowadzenia łącznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji Spółki w trybie art. 74 ust. 2 Ustawy oraz w trybie odpowiedniego przepisu Ustawy regulującego takie wezwanie w związku z wycofaniem akcji z obrotu na rynku regulowanym), jak również ustalenie zasad udzielenia zabezpieczenia w związku z wezwaniem oraz zasad określania ceny akcji w wezwaniu;

2. ustalenie zasad nabywania przez strony Porozumienia akcji Spółki w ramach wezwania;

3. ustalenie zasad zgodnego działania w celu wycofania z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, polegających m.in. na:

a) dążeniu do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie wycofania z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym oraz uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy , oraz

b) dążeniu do podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ww. uchwał, w tym w szczególności oddania głosu "za” ww. uchwałami, a także do podjęcia innych uchwał, które mają doprowadzić do wycofania z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym i oddania głosu "za” takimi uchwałami.

Działając w oparciu o art. 87 ust. 3 Ustawy, Strony Porozumienia upoważniły Pana Leszka Piczaka do dokonywania w imieniu wszystkich Stron Porozumienia wszelkich zawiadomień związanych z zawarciem Porozumienia, których konieczność dokonania powstanie po dniu zawarcia Porozumienia i wynika z art. 87 ust. 1 pkt 5) oraz 6) w zw. z art. 69 Ustawy.

Porozumienie zostało zawarte na czas określony do dnia wydania przez KNF decyzji w przedmiocie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-10Józef SiwiecPrezes Zarządu
2021-02-10Robert DuszkiewiczWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »