MIRACULUM (MIR): Zawarcie porozumienia akcjonariuszy w sprawie zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach i nabywania akcji - raport 73

Raport bieżący nr 73/2012
Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd spółki Miraculum S.A. ("Spółka") wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie, podaje do publicznej wiadomości, iż otrzymał w dniu dzisiejszym tj. 18 października 2012 r. zawiadomienie, od Winterthur Investments Ltd. z siedzibą w Limassol (Cypr) o następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadamiam, że w dniu 11 października 2012 roku, akcjonariusze Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Prof. Michała Bobrzyńskiego 14 tj.:

Reklama

1) Eastern Europe Equity Holding Ltd.,

2) Winterthur Investments Ltd.,

3) MVK Investments Ltd.,

4) Rubicon Partners NFI S.A.,

zawarli pisemne, porozumienie w przedmiocie, zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach oraz nabywania akcji Miraculum S.A. (dalej "Spółka").

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie

W dniu 11 października 2012 r. spółki:

1) Eastern Europe Equity Holding Ltd.,

2) Winterthur Investments Ltd.,

3) MVK Investments Ltd.,

4) Rubicon Partners NFI S.A.

(dalej "Strony") zawarły pisemne, warunkowe Porozumienie Akcjonariuszy (dalej "Porozumienie"), którego przedmiotem jest zgodne głosowanie na Walnych Zgromadzeniach oraz nabywania akcji Miraculum S.A. Porozumienie weszło w życie z dniem 11 października br.

Porozumienie może zostać rozwiązane w każdym czasie.

Porozumienie w zakresie zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach, dotyczyć będzie wszelkich spraw rozpatrywanych przez Walne Zgromadzenie Spółki w okresie trwania porozumienia.

Porozumienie w zakresie nabywania akcji przez Strony wprowadza wymóg uzyskania uprzedniej wspólnej zgody Stron.

Jednocześnie z zawarciem Porozumienia, Strony, korzystając z uprawnienia przewidzianego w § 11 ust. 5 Statutu Miraculum S.A., zwołały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

2. Informacja o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

Przed zawarciem porozumienia:

a) Eastern Europe Equity Holding Ltd. posiadał 4.500.000 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowiło 3,79 % w kapitale zakładowym oraz uprawniało do wykonywania głosów, co stanowiło 3,79 % ogólnej liczby głosów,

b) Winterthur Investments Limited posiadał 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowiło 2,95 % w kapitale zakładowym oraz uprawniało do wykonywania głosów, co stanowiło 2,95 % ogólnej liczby głosów,

c) Rubicon Partners NFI S.A. posiadał 17.227.769 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowiło 14,52 % w kapitale zakładowym oraz uprawniało do wykonywania głosów, co stanowiło 6,51 % ogólnej liczby głosów,

d) MVK Investments Limited posiadał 5.104.500 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowiło 4,30 % w kapitale zakładowym oraz uprawniało do wykonywania głosów, co stanowiło 4,30 % ogólnej liczby głosów

3. Informacja o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

Po zawarciu Porozumienia - podmioty wchodzące w jego skład będą posiadać łącznie 30.332.269 akcji zwykłych na okaziciela, co będzie stanowić 25,56 % w kapitale zakładowym oraz będzie uprawniać do wykonywania 30.332.269 głosów, co stanowi 25,56 % ogólnej liczby głosów.

4. Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału - w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10 % ogólnej liczby głosów.

Podmioty wchodzące w skład porozumienia nie wykluczają zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia w celu stabilizacji składu akcjonariatu Spółki.

5. Informacje o podmiotach zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje spółki.

Podmioty zależne od akcjonariuszy wchodzących w skład porozumienia nie posiadają akcji Spółki.

6. Informacja osobach, którym przekazano uprawnienia do wykonywania głosów (art.87 ust. 1 pkt 3 lit c) ustawy o ofercie).

Strony porozumienia nie przekazywały osobom trzecim uprawnienia do wykonywania głosów z posiadanych akcji (art.87 ust. 1 pkt 3 lit c) ustawy o ofercie)."
Monika Nowakowska - Prezes Zarządu
Urszula Pierzchała - Wiceprezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »