Reklama

TRAVELPL (TVL): Zawarcie porozumienia dotyczącego zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu spółki, na podstawie którego udział INVIA.CZ, A.S. w ogólnej liczbie głosów w Spółce przekroczył 50% - raport 30

Raport bieżący nr 30/2011
Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Travelplanet.pl S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 21 września 2011 roku otrzymał zawiadomienie od INVIA.CZ, A.S. z siedzibą w Republice Czeskiej, Senovážné nast. 5, 110 00 Praha 1 ("Zawiadamiający"), na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439, ze zm.; "Ustawa"), że w wyniku zawarcia porozumienia dotyczącego zgodnego głosowania przez te podmioty na walnym zgromadzeniu spółki Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ruska 12/11, 50-079 Wrocław, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000055057, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Spółka"), udział Zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów w Spółce przekroczył 50%.

Reklama

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy niniejsze zawiadomienie

W dniu 19 września 2011 r. Zawiadamiający zawarł porozumienie dotyczące zgodnego głosowania przez te podmioty na walnym zgromadzeniu Spółki, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 6) w zw. z pkt 5) Ustawy, z panem Jerzym Krawczykiem, akcjonariuszem Spółki. Zgodnie z art. 87 ust. 3 Ustawy, na mocy porozumienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, obowiązki określone w Rozdziale 4 Ustawy, pozostające w związku z porozumieniem, o którym mowa powyżej, wykonywane są przez Zawiadamiającego.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Przed zawarciem porozumienia, o którym mowa w pkt 1 powyżej:

1) Zawiadamiający posiadał 1.052.175 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN: PLTRVPL00011, stanowiących na dzień transakcji 44,44% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 1.052.175 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 44,44% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

2) Jerzy Krawczyk posiadał 170.812 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN: PLTRVPL00011, stanowiących na dzień transakcji 7,21% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 170.812 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 7,21% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji Spółki i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

W wyniku zawarcia porozumienia, o którym mowa w pkt 1 powyżej:

1) Zawiadamiający posiadał 1.052.175 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN: PLTRVPL00011, stanowiących na dzień transakcji 44,44% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 1.052.175 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 44,44% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

2) Jerzy Krawczyk posiadał 170.812 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN: PLTRVPL00011, stanowiących na dzień transakcji 7,21% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 170.812 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 7,21% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

- co daje łącznie 1.222.987 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN: PLTRVPL00011, stanowiących na dzień transakcji 51,65% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 1.222.987 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 51,65% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

4. Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału

W okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia, Zawiadamiający oraz Jerzy Krawczyk nie wykluczają dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (w tym poprzez pośrednie nabycie akcji Spółki przez podmioty zależne od Zawiadamiającego), jeżeli będzie to uzasadnione sytuacją rynkową oraz ekonomiczną Spółki. Celem ewentualnego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki będzie zamiar uzyskania zysku z inwestycji.

5. Podmioty zależne od Akcjonariusza, posiadające akcje Spółki

Zawiadamiający nie posiada podmiotów zależnych, które posiadałyby jakiekolwiek akcje Spółki.

6. Informacje o osobach trzecich, z którymi Akcjonariusz zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu

Nie dotyczy.
Bożena Garbińska - p.o. Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: as` | 50+ | porozumienia | Emitent | głosowania

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »