Reklama

INTERBUD (ITB): Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości

Raport bieżący nr 35/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 28 października 2015 r. zawarł ze spółką "KROKUS” Sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu (Kupujący) przedwstępną umowę sprzedaży działek o powierzchni ok. 1,1 ha położonych u zbiegu alei Kraśnickiej i ulicy Jana Pawła II (Umowa Przedwstępna). Działki, o których mowa powyżej stanowią część nieruchomości obejmującej przeznaczone do sprzedaży grunty inwestycyjne w obrębie kompleksu w postaci parku handlowego (Centrum Handlowe), przy czym działki stanowiące przedmiot sprzedaży zostaną wydzielone na podstawie stosownych działań Emitenta (Nieruchomość). Kupujący nie jest w żaden sposób powiązany z Emitentem. Jednocześnie działając na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej (…), Emitent opóźnił do dnia 29 lipca 2016 roku przekazanie do publicznej wiadomości informacji o wartości Umowy tj. o cenie zbycia Nieruchomości (Cena). W związku z zawarciem Umowy Przedwstępnej Emitent zobowiązał się m.in.:

Reklama

- do doprowadzenia do podziału działek aby Nieruchomość spełniała parametry określone w Umowie Przedwstępnej;

- do wykonania określonych prac ziemnych oraz wybudowania infrastruktury Nieruchomości do dnia 29 lipca 2016 r. ;

- do zawarcia z Kupującym porozumienia regulującego zobowiązanie Emitenta do wybudowania i oddania do użytkowania (w terminie do dnia 10 grudnia 2018 r. przy czym nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie) budynku usługowo – handlowego, przy czym porozumienie zawierać będzie w szczególności zobowiązanie Spółki do zapłaty na rzecz Kupującego kary w wysokości 120 tys. zł za każdy miesiąc opóźnienia w wykonaniu zobowiązań określonych w tym porozumieniu;;

- do przygotowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania na własny koszt najpóźniej w terminie do dnia 29 lipca 2016 r. ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę nieruchomości o określonych parametrach.

Umowa Przyrzeczona zostanie zawarta po spełnieniu zobowiązań Emitenta wynikających z tej umowy, nie później jednak niż do dnia 15 września 2016 r.

Umowa Przedwstępna nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć łącznie równowartość co najmniej 10 % wartości tej umowy.

Umowa Przedwstępna przewiduje możliwość odstąpienia od niej ze strony Kupującego bez konieczności zapłaty odstępnego m.in. w przypadku sporządzenia dokumentacji projektowej zawierającej istotne wady (w terminie do 15 lipca 2016 r.) czy niespełnienia wskazanych zobowiązań ze strony Emitenta (w terminie do 31 października 2016 r.).

Pozostałe warunki Umowy Przedwstępnej nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Jako kryterium uznania Umowy Przedwstępnej za znaczącą Emitent przyjął wartość 10 % kapitałów własnych Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-10-29Marek BorowiecPrezes Zarządu
2015-10-29Krzysztof JaworskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »