Reklama

RAFAKO (RFK): Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów RAFAKO EBUS sp. z o.o. oraz przedwstępnej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Raport bieżący nr 37/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 2/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r., raportu bieżącego numer 30/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. oraz raportu bieżącego numer 34/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent zawarł:

Reklama

1) ze spółką pod firmą Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("ARP”) przedwstępną umowę sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą RAFAKO EBUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu ("EBUS”), tj. spółki zależnej od Emitenta ("Przedwstępna Umowa Sprzedaży Udziałów”), w której to umowie strony zobowiązały się zawrzeć umowę sprzedaży 100% udziałów EBUS w zamian za zapłatę ceny sprzedaży w wysokości 15.000,00 zł;

2) z EBUS przy udziale ARP przedwstępną umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa funkcjonującej jako oddział Emitenta działający pod nazwą Rafako Spółka Akcyjna Oddział w Solcu Kujawskim ("ZCP”)("Przedwstępna Umowa Sprzedaży ZCP”), w której to umowie strony zobowiązały się zawrzeć umowę sprzedaży ZCP w zamian za zapłatę ceny sprzedaży w wysokości 30.985.000,00 zł.

Na podstawie Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Udziałów, Emitent oraz ARP zobowiązali się zawrzeć warunkową umowę sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym EBUS, po ziszczeniu się warunków zawieszających, które obejmują m.in.: (1) uzyskanie pozytywnego wyniku badania technologicznego rozwiązań wchodzących w skład ZCP, (2) uzyskanie przez Emitenta oraz ARP stosownych zgód korporacyjnych, (3) uzyskanie przez Emitenta zgód instytucji finansowych na zbycie udziałów EBUS oraz ZCP oraz zniesienie obciążeń, (4) uzyskanie zgód kluczowych kontrahentów Emitenta odnoszących się do ZCP na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z zawartych umów, (5) zawarcie przez Emitenta oraz EBUS, przy udziale ARP, umowy przyrzeczonej sprzedaży ZCP.

Warunkowa przyrzeczona umowa sprzedaży udziałów EBUS zostanie zawarta do dnia 10 września 2020 r., o ile do dnia 09 września 2020 r. spełnią się wszystkie warunki zawieszające (z wyłączeniem warunku określonego w pkt. 5 powyżej, który zostanie spełniony w ramach czynności zamknięcia oraz z wyłączeniem warunków określonych w pkt. 1 i 4 powyżej, jeżeli ARP zrzeknie się konieczności spełnienia tychże warunków). Warunkowa przyrzeczona umowa sprzedaży udziałów EBUS zawarta będzie po uprzednim zawarciu przez Emitenta i EBUS przy udziale ARP przyrzeczonej umowy sprzedaży ZCP. Warunkowa przyrzeczona umowa sprzedaży udziałów EBUS będzie przewidywała warunek zawieszający, jakim będzie dokonanie na rzecz Emitenta zapłaty ceny za ZCP (stosownie do postanowień przyrzeczonej umowy sprzedaży ZCP zawartej w wykonaniu Przedwstępnej Umowy Sprzedaży ZCP). Na moment przejścia prawa własności 100% udziałów EBUS na ARP, właścicielem ZCP będzie EBUS. W ramach realizacji czynności zamknięcia, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników EBUS podejmie uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego EBUS, a nowoutworzone udziały zostaną w całości zaoferowane do objęcia ARP. Część środków pozyskanych przez EBUS w związku z tym podwyższeniem kapitału zakładowego zostanie przeznaczona na zapłatę ceny za ZCP.

Strony są uprawnione do odstąpienia od Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Udziałów na zasadach uregulowanych w jej treści, które to zasady są standardowo stosowane w tego typu umowach. Warunki zawieszające zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaż ZCP są analogiczne, jak w przypadku zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów EBUS. Własność ZCP przejdzie z Emitenta na EBUS z chwilą zaksięgowania ceny sprzedaży za ZCP na rachunku bankowym Emitenta. Strony są uprawnione do odstąpienia od Przedwstępnej Umowy Sprzedaży ZCP na zasadach uregulowanych w jej treści, które to zasady są standardowo stosowane w tego typu umowach.

O zawarciu przyrzeczonej umowy sprzedaży 100% udziałów EBUS, jak również o zawarciu przyrzeczonej umowy sprzedaży ZCP, Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-05Michal SikorskiDelegowany członek Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu
2020-08-05Jacek DrozdWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »