Reklama

INTERBUD (ITB): Zawarcie przedwstępnej umowy zbycia aktywów o znacznej wartości oraz umowy o budowę infrastruktury - raport 3

Raport bieżący nr 3/2013
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Emitent, Sprzedający), informuje, iż w dniu 11 marca 2013 roku zawarł z BLUE ESTATE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (BLUE ESTATE, Kupujący) przedwstępną umowę sprzedaży (Umowa) nieruchomości o powierzchni nie mniejszej niż 20 423 m2 i nie większej niż 20 750 m2 położonych przy Alei Kraśnickiej, ulicy Gęsiej i ulicy Owczej w Lublinie (Nieruchomości).

Emitent opóźni do dnia 31 grudnia 2014 roku przekazanie do publicznej wiadomości informacji o cenie zbycia ww. aktywów na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Przyczyną uzasadniającą opóźnienie jest fakt, iż przekazanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących warunków finansowych Umowy mogłoby naruszyć słuszny interes Emitenta poprzez naruszenie jego pozycji konkurencyjnej.

Reklama

Nieruchomości, o których mowa powyżej stanowią część gruntów, na których zgodnie z intencją Emitenta, realizowane będą projekty mniejszych obiektów handlowych składających się na kompleks w postaci parku handlowego (Centrum Handlowe).

Zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży Nieruchomości (Umowa Przyrzeczona) związane jest z wystąpieniem szeregu określonych w Umowie okoliczności m.in. w zakresie uzyskania wyniku badań geologicznych, wybudowaniem przez Sprzedającego układu komunikacyjnego ul. Gęsiej oraz elementów infrastruktury jak również innych okoliczności o charakterze formalnym.

Umowa Przyrzeczona zawarta zostanie po łącznym spełnieniu wszystkich wskazanych w Umowie okoliczności nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r., przy czym w przypadku wystąpienia obiektywnych trudności związanych z wystąpieniem określonych okoliczności istnieje możliwość przesunięcia ww. daty zawarcia Umowy Przyrzeczonej do 6 miesięcy co jednocześnie wymagać będzie zawarcia aneksu do Umowy. Ponadto zgodnie z treścią Umowy Kupującemu przysługuje uprawnienie do żądania od Sprzedawcy zawarcia Umowy Przyrzeczonej pomimo nie spełnienia wszystkich okoliczności wskazanych w Umowie.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą Emitent przyjął 10 % kapitałów własnych Spółki.

Emitent informuje, iż w związku z zawarciem ww. Umowy w dniu 11 marca 2013 r. zawarł również z Kupującym umowę o budowę infrastruktury, której przedmiotem jest wykonanie przez Emitenta robót budowlanych dotyczących budowy infrastruktury Centrum Handlowego i komunikacji zewnętrznej oraz sporządzenie w tym celu przez Emitenta projektu budowlanego i uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych, zezwoleń oraz uzgodnień. Umowa o budowę infrastruktury nie stanowi umowy znaczącej w rozumieniu przepisów §2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych. Jednocześnie zgodnie z treścią zawartej umowy o budowę infrastruktury ulega ona rozwiązaniu w razie niezawarcia przez strony Umowy Przyrzeczonej.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].
Krzysztof Jaworski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »