Reklama

ACAUTOGAZ (ACG): Zawarcie przez AC S.A. znaczącej umowy - raport 35

Raport bieżący nr 35/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd AC S.A. z siedzibą w Białymstoku ("Spółka") informuje, iż w dniu 08.08.2012 r. Spółka zawarła z Rameder Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH z siedzibą w Leutenberg/OT Munschwitz (Niemcy) ("Zamawiającym"), znaczącą Umowę generalną nr 2012/001, opisaną poniżej.

1. Data zawarcia znaczącej umowy:

08.08.2012 r.

2. Oznaczenie stron umowy:

Spółka (producent) oraz Rameder Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH (zamawiający)

Reklama

3. Oznaczenie przedmiotu umowy:

Przedmiotowa umowa ustala warunki, na jakich Spółka będzie wytwarzała i dostarczała Zamawiającemu zestawy elektryczne do samochodowych haków holowniczych, a Zamawiający płacił za nie uzgodnioną cenę i je odbierał.

4. Istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy oraz wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów:

Zgodnie z postanowieniami umowy, planowane obroty roczne, wynosić będą odpowiednio:

2013 r. - 3.000.000,- EUR,

2014 r.- 3.250.000,- EUR,

2015 r. - 3.800.000,- EUR.

Wysokość wynagrodzenia przysługującego Spółce jest uzależniona od ilości i rodzaju zestawów elektrycznych dostarczanych Zamawiającemu.

Na czas trwania umowy i dalszych 12 miesięcy po jej zakończeniu Spółka zobowiązuje się bez wiedzy Zamawiającego nie sprzedawać zestawów elektrycznych do samochodowych haków holowniczych oraz elementów tych zestawów innym partnerom, nie czynić ich przedmiotem akwizycji, względnie oferować osobom trzecim w inny sposób.

Umowa została zawarta na czas oznaczony od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2015 r., po którego upływie umowa może ulec przedłużeniu na uzgodnionych warunkach.

Spółka może wypowiedzieć umowę natychmiast i to ze skutkiem dla dostaw zamówionych i jeszcze niezrealizowanych, jeśli Zamawiający zalega z zapłatą za którąkolwiek ze zrealizowanych dostaw przez ponad 21 dni. W tym przypadku nie obowiązuje nakaz zapewnienia Zamawiającemu wyłączności dostaw na czas po zakończeniu umowy.

Umowa opiera się na prawie Republiki Federalnej Niemiec przy wykluczeniu konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowych sprzedaży towarów (sporządzonej w Wiedniu dnia 11.04.1980 r.).

5. Określenie maksymalnej wysokości kar umownych ustalonych w umowie, jak również wskazanie, czy zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar:

W umowie przewidziano karą umowną dla Spółki w kwocie 20.000,- PLN każdorazowo w przypadku:

a) niezłożenia Zamawiającemu w formie pisemnej co cztery tygodnie protokołów przekazania zestawów elektrycznych do celów testowych, jak również w przypadku złożenia ich nie o czasie lub gdy będą niekompletne;

b) naruszenia obowiązku bezpłatnego udostępnienia, w porozumieniu z Zamawiającym, nowych rozwiązań wyrobów i ich prototypów lokalnym warsztatom.

Ponadto w umowie ustalono na rzecz Zamawiającego karę umowną ustalaną od zwykłego obrotu rocznego wyliczonego na podstawie obrotu za ostatnie 12 miesięcy sprzed zakończenia umowy, w przypadku, gdy Spółka naruszy wyłączność na sprzedaż zestawów elektrycznych udzieloną Zamawiającemu na czas trwania umowy i dalszych 12 miesięcy po jej zakończeniu.

Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnień do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

6. Zastrzeżony w umowie warunek lub termin ze wskazaniem, czy jest on rozwiązujący czy zawieszający

Jeśli Zamawiający nie osiągnie obrotu rocznego w wysokości 1.500.000,- EUR, opisane wyżej porozumienie w sprawie wyłączności wygasa (warunek rozwiązujący).

7. Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę:

Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ jest to umowa, której jedną ze stron jest Spółka (emitent) i której przedmiot ma szacunkową wartość wynoszącą 10.050.000 EUR, a zatem stanowiącą co najmniej 10 % wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Przez szacunkową wartość przedmiotu umowy rozumie się łączną szacunkową wartość świadczeń wynikających z tej umowy, określoną dla całego okresu jej obowiązywania.

Spółka wskazuje, iż 10 % wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych (przychody te, według opublikowanego raportu rocznego SA-R 2011 za rok obrotowy 2011 oraz raportu kwartalnego SA-Q za I kwartał roku 2012 na dzień 31.03.2012 r. wynoszą 145 916 465,97 PLN) wynosi 14 591 646,60 PLN.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 2 ust. 2 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Katarzyna Rutkowska - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »