Reklama

ATREM (ATR): Zawarcie przez ATREM S.A. umowy ze spółką Dimark S.A. z siedzibą w Złotkowie na wykonanie systemu zasilania i automatyki dla systemu BHS na potrzeby nowego terminala na lotnisku Dalaman w Turcji. - raport 34

Raport bieżący nr 34/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 16 października 2017 r. powziął informację, o zawarciu w trybie obiegowym, umowy pomiędzy spółką Dimark S.A. (Zamawiający) a Atrem S.A. (Wykonawca), przedmiotem której jest wykonanie systemu zasilania i automatyki dla systemu BHS na potrzeby nowego terminala na lotnisku Dalaman w Turcji, zwanej dalej Umową.

Łączna wartość wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi netto 1.140.000,00 euro (słownie: jeden milion sto czterdzieści tysięcy 00/100), co w przeliczeniu według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wystąpienia zdarzenia, o którym Emitent jest obowiązany przekazać niniejszy raport wynosi 4.839.186,00 zł.

Reklama

Termin wykonania przedmiotu Umowy został określony do dnia 28.04.2018 r.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonany przedmiot Umowy na okres 36 miesięcy licząc od odbioru prac przez Inwestora.

W razie nienależytej realizacji umowy, Zamawiający jest uprawniony do kierowania do Wykonawcy następujących roszczeń:

1. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w wysokości 0,04% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. Limit odpowiedzialności odszkodowawczej z tego tytułu ograniczony został do 20% wynagrodzenia umownego.

2. W przypadku nieprzystąpienia Wykonawcy do świadczenia usług serwisu gwarancyjnego w ciągu 24 godzin od powiadomienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości 500,00 EURO (pięćset) za każdy dzień zwłoki. W razie braku odpowiedzi/ reakcji na zgłoszenia dokonywane w ramach wsparcia serwisowego w ciągu 30 minut od pisemnego powiadomienia faksem lub pocztą elektroniczną, poprzedzonego bezskutecznym powiadomieniem telefonicznym, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości 50,00 EUR za każdą godzinę zwłoki, lecz nie mniej niż 500,00 EUR za każdy przypadek.

Odpowiedzialność Wykonawcy za wszelkiego rodzaju szkody poniesione przez Zamawiającego lub Inwestora w związku z niewykonaniem przez Wykonawcę Umowy ograniczona jest do 100% wartości wynagrodzenia umownego.

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-10-16Konrad ŚniatałaPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »