CHEMOS (CHS): Zawarcie przez Chemoservis-Dwory S.A. znaczącej umowy - raport 13

Raport bieżący nr 13/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Chemoservis-Dwory SA ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 10 maja 2012 roku zawarł z Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach umowę na wykonanie Robót dla projektu "BUDOWA OBIEKTU ENERGETYCZNEGO OPALANEGO BIOMASĄ Z UKŁADEM KOGENERACYJNYM W TECHNOLOGII ORC W ŻORACH" o mocy elektrycznej czynnej nie mniejszej niż 400 kW lub dwa turbogeneratory ORC

Reklama

o łącznej mocy elektrycznej nie mniejszej niż 400 kW za wynagrodzeniem 11.600.000,00 PLN + VAT. Termin wykonania przedmiotu umowy określono do 31 grudnia 2012 r.

W umowie przewidziano kary za:

- odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 10% Ceny umowy netto

- za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy tj. nie zachowanie terminu do dnia 31 grudnia 2012 roku - kwotę w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), za nieterminowe wykonanie umowy po dniu 31.12.2012 roku za pierwsze cztery miesiące roku 2013, w wysokości 0,001 % Ceny umowy netto za każdy dzień zwłoki, za nieterminowe wykonanie umowy po dniu 30.06.2013 r., w wysokości 0,1 % Ceny umowy netto za każdy dzień zwłoki.

- za zwłokę w nieterminowym usunięciu Usterki - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto przyjętego w umowie, należnego Wykonawcy za każdy dzień po upływie terminu usunięcia usterki uzgodnionego z Zamawiającym.

- za niedotrzymanie (poniżej) wartości gwarantowanej sprawności elektrycznej lub cieplnej turbozespołu lub sprawności cieplnej kotła lub sprawności elektrycznej lub cieplnej całego bloku - w wysokości 250 000 PLN za każdy 1% sprawności poniżej wartości gwarantowanej.

- za niedotrzymanie wartości gwarantowanej mocy znamionowej elektrycznej lub mocy znamionowej cieplnej kotła lub mocy cieplnej turbozespołu - w wysokości 5 500 PLN za każdy 1kW poniżej wartości gwarantowanej.

- za ujawnienie Informacji Poufnych uzyskanych od Zamawiającego jak również możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego od Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy lub jakiejkolwiek części Robót na zasadach ogólnych - w wysokości 5 % wynagrodzenia netto

Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 10% Ceny umowy netto. Niezależnie od kar umownych przewidzianych, Spółka będzie zobowiązana do zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych.

Kryterium znaczącej umowy wynika z przekroczenia 10% wartości kapitałów własnych Chemoservis-Dwory SA.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
Wojciech Mazur - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: dwór | Chemoservis-Dwory SA | Emitent | dwor
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »