Reklama

BEDZIN (BDZ): Zawarcie przez Elektrociepłownię „Będzin” S.A. znaczących umów z Przedsiębiorstwem Usługowym „UTECH” Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Raport bieżący nr 15/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Elektrociepłownia "Będzin” S.A. informuje , że w dniu dzisiejszym tj. 02 kwietnia 2015 roku zawarł z Przedsiębiorstwem Usługowym "Utech” Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu umowę nabycia przez Elektrociepłownię "Będzin” S.A. pakietu 1118 akcji oraz umowę warunkowego nabycia pakietu 224 akcji spółki niepublicznej pod firmą ENERGETYCZNE TOWARZYSTWO FINANSOWO-LEASINGOWE ENERGO-UTECH S.A., z siedzibą w Poznaniu.

Reklama

Umowy zostały zawarte za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.

1. Data zawarcia umów - 02.04.2015 r.

2. Oznaczenie stron umów

- Przedsiębiorstwo Usługowe "UTECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (sprzedający)

- Elektrociepłownia "Będzin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie (kupujący)

3. Oznaczenie przedmiotu umów

1. Pierwsza umowa obejmuje nabycie 1118 akcji spółki pod firmą ENERGETYCZNE TOWARZYSTWO

FINANSOWO-LEASINGOWE ENERGO-UTECH S.A., z siedzibą w Poznaniu, których wartość przewyższa 10%

wartości kapitałów własnych Elektrociepłowni "Będzin” S.A.,

2. Druga - warunkowa umowa obejmuje nabycie 224 akcji spółki pod firmą ENERGETYCZNE TOWARZYSTWO

FINANSOWO-LEASINGOWE ENERGO-UTECH S.A., z siedzibą w Poznaniu, których wartość nie przewyższa

10% wartości kapitałów własnych Elektrociepłowni "Będzin” S.A.

4. Istotne warunki umów

1. Pierwsza Umowa - nabycie 1118 akcji: Warunki finansowe umowy zakładają płatność w transzach gdzie

termin ostatniej transzy przypada na 31.03.2017 r. Strony uzgodniły , że przeniesienie własności Akcji na rzecz

Elektrociepłowni "Będzin" S.A. będących przedmiotem Umowy nastąpi w dniu podpisania umowy.

Cena sprzedaży Akcji na rzecz Elektrociepłowni "Będzin” S.A. wynosi łącznie 24.755.874,00 zł (słownie:

dwadzieścia cztery miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych osiemset siedemdziesiąt cztery złote

00/100).

Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

2. Druga - warunkowa Umowa nabycie 224 akcji: Wykonanie umowy uzależnione jest od uprzedniego nabycia

przez Sprzedającego Akcji spółki "ENERGETYCZNE TOWARZYSTWO FINANSOWO-LEASINGOWE

ENERGO-UTECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu od Spółki PGE ENERGIA ODNAWIALNA SPÓŁKA

AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa, nr 59a, kod 00-876, dla której akta rejestrowe prowadzi

Sąd Rejonowy dla Miasta st. Warszawa w Warszawie, pod numerem KRS 0000044915. Warunki finansowe

umowy zakładają płatność w terminie do dnia 13 kwietnia 2015 r. Strony uzgodniły, że przeniesienie

własności Akcji na rzecz Elektrociepłowni "Będzin: S.A. będących przedmiotem Umowy nastąpi po zapłacie

Ceny za Akcje do dnia 20 kwietnia 2015 r. chyba, że postanowienia innych umów lub uzgodnień stanowiłyby

inaczej. Cena sprzedaży Akcji na rzecz Elektrociepłowni "Będzin” S.A. wynosi 4.960.032,00 zł (słownie: cztery

miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści dwa złote 00/100). Warunki umowy nie odbiegają od

warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

5. Postanowienia dotyczące kar

Umowy nie przewidują kar umownych

6. Zastrzeżenia warunku lub terminu

Druga - warunkowa Umowa nabycia 224 akcji przewiduje warunek w postaci uprzedniego nabycia przez Sprzedającego Akcji spółki "ENERGETYCZNE TOWARZYSTWO FINANSOWO-LEASINGOWE ENERGO-UTECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu od PGE ENERGIA ODNAWIALNA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa, nr 59a, kod 00-876, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Miasta st. Warszawa w Warszawie, pod numerem KRS 0000044915.

7. Oznaczenie kryterium uznania umów za znaczące:

Wartość zawartych Umów przekracza 10% kapitałów własnych.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-02Tomasz Kamiński Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: oo

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »