Reklama

MERCOR (MCR): Zawarcie przez emitenta i podmioty zależne z Kredyt Bank Spółka Akcyjna i podmiotami powiązanymi umów na łączną wartość umowy znaczącej

Raport bieżący nr 15/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mercor SA informuje, iż w dniu 25 lipca 2011 roku wpłyną z Banku do Spółki podpisany przez Emitenta w dniu 30 czerwca 2011 roku z Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy o kredyt obrotowy przedłużający okres jej obowiązywania.

Zgodnie z postanowieniami aneksu, Bank oddał do dyspozycji Mercor SA kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w kwocie 30.000.000 zł. Datą całkowitej spłaty kredytu jest 30.07.2011 roku. Kredyt został przedłużony o miesiąc w celu negocjacji optymalnych warunków dalszego okresu kredytowania.

Warunki udzielonego Emitentowi przez Bank kredytu zostały opisane w raporcie bieżącym nr 16/2010 z dnia 01.07.2010 roku.

Jednocześnie Zarząd Mercor SA informuje, iż podmiot zależny Hasil a.s. z siedzibą w Ostrawie zawarł z Československá obchodní banka a.s. z siedzibą w Pradze aneksy przedłużające terminy umów:

1) w dniu 29 czerwca 2011 roku aneks do umowy kredytowej . No mocy umowy Bank zobowiązał się udzielić Hasil a.s. kredyt w wysokości 40.000.000 CZK (tj. 6.576.000 PLN wg kursu z dnia podpisania umowy). Dzień ostatecznej spłaty został określony na 29 lipca 2011 roku.

2) w dniu 29 czerwca 2011 roku aneks do umowy o udzielenie kredytu, akredytywy i gwarancji bankowych. Na mocy Umowy Bank będzie udzielać Hasil a.s. środki pieniężne, otwierać akredytywy i wystawiać gwarancje do całkowitej wysokości limitu 22.500.000 CZK (tj. 3.699.000 PLN wg kursu z dnia podpisania umowy). Możliwość wykorzystania limitu kończy się w dniu 28 lipca 2011roku.

Jako kryterium uznania aneksów do umów za znaczący przyjęto fakt, iż ich łączna wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Mercor SA.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędacego państwem członkowskim
Krzysztof Krempeć - Prezes Zarządu
Grzegorz Lisewski - Pierwszy Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Mercor SA | wartość | Kredyt Bank SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »