PAMAPOL (PMP): Zawarcie przez Emitenta i spółkę zależną WZPOW umów z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 - raport 25

Raport bieżący nr 25/2021

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 20/2021 i 23/2021 dotyczących przetargów nieograniczonych na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 (Podprogram) organizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie (KOWR), Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 grudnia 2021 r. powziął informację o podpisaniu przez KOWR umowy z Emitentem na dostawy artykułu spożywczego realizowanego w ramach Podprogramu (Umowa).

Reklama

Na mocy zawartej Umowy Emitent zobowiązał się do dostarczenia w okresie do 31 maja 2022 r. szynki drobiowej o wymaganiach jakościowych określonych w Umowie, na rzecz organizacji partnerskich: Federacji Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Polskiego Czerwonego Krzyża, Kościoła Starokatolickiego w RP (Organizacje Partnerskie).

Wartość dostaw objętych treścią Umowy wynosi ok. 29,3 mln zł brutto.

Dostawy odbywać się będą w każdym miesiącu realizacji dostaw. W okresie trzech pierwszych miesięcy następujących po miesiącu, w którym została zawarta Umowa, Emitent dostarczy do magazynów Organizacji Partnerskich od 30% do 60% całkowitej ilości dostaw przewidzianych w Umowie. Zapłata będzie dokonywana na podstawie składanych przez Emitenta wniosków o rozliczenie Umowy i zapłatę należności, sporządzanych odrębnie za dostawy zrealizowane w poszczególnych miesiącach.

Emitent wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na łączną kwotę ok. 2,9 mln zł.

W Umowie przewidziano szereg kar umownych płaconych na rzecz KOWR, m.in.: w przypadku odstąpienia przez KOWR od Umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta (w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto), w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego artykułu spożywczego z wymaganiami określonymi w Umowie (30% wartości brutto wadliwej partii artykułu spożywczego) itp., przy czym całkowita łączna odpowiedzialność Emitenta z tytułu kar umownych związanych z realizacją Umowy jest ograniczona do 25% wynagrodzenia umownego brutto. W treści Umowy zastrzeżono prawo dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Jednocześnie Emitent informuje, że przed podpisaniem Umowy, w dniu 20 grudnia 2021 r. doszło do podpisania pomiędzy KOWR i spółką zależną Emitenta - Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. (WZPOW) analogicznej umowy na dostawy artykułu spożywczego realizowanego w ramach Podprogramu, na mocy której WZPOW zobowiązał się do dostarczenia do Organizacji Partnerskich groszku z marchewką na łączną kwotę ok. 17,8 mln zł brutto. Pozostałe warunki realizacji tej umowy, stosunek wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy do jej wartości oraz kary umowne są analogiczne jak w przypadku Umowy zawartej przez KOWR z Emitentem.

Łączna wartość umów zawartych z KOWR przez Emitenta i WZPOW w ramach Podprogramu wynosi 47,1 mln zł brutto.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-12-30Krzysztof PółgrabiaWiceprezes ZarząduKrzysztof Półgrabia

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »