Reklama

WORKSERV (WSE): Zawarcie przez Emitenta umowy nabycia udziałów

Raport bieżący nr 66/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Work Service S.A. ("Emitent”) informuje, że w dniu 5 lipca 2017 r. Emitent jako kupujący zawarł z Profólió Projekt Tanácsadó Kft. ("Sprzedający”) z siedzibą w Budapeszcie, Węgry, nową umowę nabycia pozostałych 25 % udziałów w kapitale zakładowym Prohuman 2004 Kft. ("Prohuman”) z siedzibą w Budapeszcie, Węgry ("Udziały”) ("Umowa”). Nowa Umowa zastępuje Umowę z dnia 13 grudnia 2016 roku ("Umowa Oryginalna”), o której Emitent informował w raporcie bieżącym 69/2016. Sprzedaż nastąpi w trzech transzach.

Reklama

Pierwsza transza obejmie 12 % udziałów w kapitale zakładowym spółki Prohuman i nastąpi w dniu 27 lipca 2017 roku (“First Completion Date”) za cenę 3.000.000.000 forintów węgierskich ("HUF”).

Druga transza obejmie 5 % udziałów w kapitale zakładowym spółki Prohuman, i nastąpi nie później niż do dnia 17 listopad 2017 roku. Cena nabycia w/w udziałów wynosi 20.538.720,54 zł, zostanie zapłacona w formie potrącenia wskazanej wierzytelności z wierzytelnością przysługującą Emitentowi wobec Sprzedającego z tytułu umowy przeniesienia prawa własności zdematerializowanych 1.896.187 akcji zwykłych Emitenta na okaziciela serii X ("Akcje WS ") ("Umowa przeniesienia akcji”). Umowa przeniesienia akcji i wszelkie dokumenty związane z emisją Akcji WS ("Dokumenty Emisji ") zostaną podpisane nie później niż w dniu 27 lipca 2017 r. Akcje WS zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych Sprzedającego do dnia 17 listopada 2017 r .Po przeniesieniu Akcji WS na rachunek papierów wartościowych Sprzedającego, Sprzedający przeniesie na Emitenta własność udziałów w Prohuman objętych drugą transzą najpóźniej do dnia 17 listopada 2017 r pod rygorem kary umownej w wysokości 250.000.000 HUF.

W sytuacji, gdy Emitent nie przeniesie Akcji WS na rachunek papierów wartościowych Sprzedającego do dnia 17 listopada 2017 r. zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Sprzedającego 1.220.000.000 HUF do dnia 20 listopada 2017 roku.

Jeżeli Dokumenty Emisyjne nie zostałyby podpisane do dnia 27 lipca 2017 r. to pierwsza transza obejmie 17 % udziałów w kapitale zakładowym spółki Prohuman za cenę 4.220.000.000 forintów węgierskich i będzie płatna w dniu 27 lipca 2017 r.

Trzecia transza obejmie 8 % udziałów w kapitale zakładowym spółki Prohuman, których sprzedaż nastąpi do dnia 27 listopada 2017 roku za cenę 1.975.000.000 forintów węgierskich. Po zapłacie tej transzy Emitent będzie właścicielem 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Prohuman.

W przypadku opóźnień w płatnościach Strony Umowy przewidziały odsetki za zwłokę w wysokości 20% w skali roku.

W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia

16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE).

Podpisy:

Maciej Witucki – Prezes Zarządu

Piotr Gajek – Wiceprezes Zarządu


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-07-06Maciej WituckiPrezes Zarządu
2017-07-06Piotr GajekWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: service

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »