Reklama

ENERGOPLD (EPD): Zawarcie przez Emitenta umowy podwykonawczej na wykonanie zbiorników paliwowych - raport 18

Raport bieżący nr 18/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Energomontaż-Południe S.A. (Emitent, Wstępujący) informuje, że w dniu 17 kwietnia 2012 roku zawarł z PBG Technologia sp. z o.o. (Przenoszący) umowę przelewu praw i obowiązków (Umowa Cesji), na mocy której Emitent wstąpił w prawa i obowiązki strony umowy podwykonawczej (Umowa podwykonawcza) zawartej dnia 18 stycznia 2011 roku przez Przenoszącego ze spółką Hydrobudowa Polska S.A. (Zamawiający).

Przedmiotem Umowy podwykonawczej jest wykonanie zbiorników paliwowych w ramach projektu modernizacji i rozbudowy składu MPS zlokalizowanego na terytorium kraju. Termin realizacji Umowy podwykonawczej został określony na dzień 30 czerwca 2014 roku. Szacunkowa wartość Umowy na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego wynosi 32,8 mln zł, jednakże jej ostateczna wartość określona zostanie na podstawie inwentaryzacji dotychczas wykonanych i zafakturowanych prac dokonanej przez strony Umowy Cesji w terminie do dnia 30 kwietnia 2012 roku. W przypadku istotnego odchylenia ceny za przeniesienie praw i obowiązków ustalonych na podstawie protokołu inwentaryzacji Emitent poinformuje o tym fakcie w trybie odrębnego raportu.

Zgodnie z postanowieniami Umowy Cesji Wstępujący odpowiada z tytułu rękojmi i gwarancji jedynie za zakres robót wykonanych po dniu jej zawarcia. Za roboty wykonane w terminie wcześniejszym odpowiada Przenoszący.

Zgodnie z treścią Umowy podwykonawczej Wstępujący zapłaci Zamawiającemu kary umowne m.in. w sytuacji zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy podwykonawczej, zwłoki w terminowym usunięciu wad i usterek, odstąpienia od Umowy podwykonawczej przez Wstępującego z przyczyn, za które nie odpowiada Zamawiający lub przyczyn, za które odpowiada Wstępujący oraz w przypadku niewydania dokumentu gwarancyjnego (gwarancji jakości) w wysokości nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto. Analogiczna kara z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy przysługuje Wstępującemu. Jednocześnie łączna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów wymienionych w Umowie podwykonawczej nie może przekroczyć 20% całości wynagrodzenia brutto, przy czym Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość naliczonych kar umownych.

W przypadkach określonych w Umowie w tym m.in. w sytuacji przerwania przez Wstępującego z własnej winy realizacji prac i nie wznowienia ich przez okres dłuższy niż 14 dni, opóźniania rozpoczęcia lub ukończenia przedmiotu Umowy tak dalece, że nieprawdopodobne stanie się ukończenie go w terminie umownym, otwarcia postępowania likwidacyjnego wobec Podwykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.

Przenoszący, Wstępujący i Zamawiający wchodzą w skład Grupy Kapitałowej PBG.

Jako kryterium uznania zawartej Umowy za umowę znaczącą Emitent przyjął 10% kapitałów własnych Emitenta.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]
Bartosz Basa - Osoba upoważniona

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | wykonanie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »