Reklama

STARHEDGE (SHG): Zawarcie przez Emitenta umowy przedwstępnej - raport 29

Raport bieżący nr 29/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Starhedge S.A. (dalej: Emitent, Spółka ) informuje, że w dniu 26 listopada 2016 roku zawarł ze Spółką Towarzystwo Budownictwa Społecznego Nasze Kąty Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (zwaną dalej TBS Nasze Kąty Sp. z o.o.) przedwstępną umowy sprzedaży na rzecz Emitenta prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bełchatowie przy ulicy Czaplineckiej, składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem 583 (pięćset osiemdziesiąt trzy), o powierzchni 01 (jeden) hektar 16 (szesnaście) arów 55 (pięćdziesiąt pięć) metrów kwadratowych, wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku, dla których Sąd Rejonowy w Bełchatowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr PT1B/00034352/1, wraz ze znajdującą się na niej infrastrukturą.

Reklama

Przyrzeczona umowa sprzedaży nieruchomości na rzecz Spółki, zgodnie z treścią umowy przedwstępnej, winna zostać zawarta najpóźniej do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Na podstawie przedmiotowej umowy, TBS Nasze Kąty Sp. z o.o. zobowiązała się ponadto zrealizować najpóźniej do dnia 31 marca 2018 roku I etap inwestycji, o rozpoczęciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 31/2016, polegający na modernizacji posadowionego na opisanej wyżej nieruchomości obiektu mieszkalnego 6-cio kondygnacyjnego o powierzchni zabudowy wynoszącej 1.010 m2 i powierzchni całkowitej wynoszącej ok. 6.000 m2, celem uzyskania 108 samodzielnych lokali mieszkalnych o powierzchni od 29 m2 do 46 m2 w stanie deweloperskim, przeznaczonych do sprzedaży.

Całkowita cena sprzedaży ustalona została na kwotę 17.800.000,00 zł (siedemnaście milionów osiemset tysięcy złotych) i odpowiada ona wartości rynkowej przedmiotowej nieruchomości ustalonej w oparciu o operat szacunkowy na kwotę 14.000.000,00 zł (czternaście milionów złotych), oraz wartości realizacji opisanej wyżej inwestycji, ustalonej na kwotę 3.800.000,00 zł (trzy miliony, osiemset tysięcy złotych).

Zgodnie z postanowieniami umowy przedwstępnej Starhedge S.A. jest zobowiązany do zapłaty na rzecz TBS Nasze Kąty Sp. z o.o. zaliczki w kwocie 14.000.000,00 zł (czternaście milionów złotych), w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy przedwstępnej. Natomiast reszta ceny sprzedaży w kwocie 3.800.000,00 zł (trzy miliony osiemset tysięcy złotych), zostanie zapłacona przez kupującą na rzecz spółki zależnej od Emitenta w sposób i w terminie określonym w umowie przyrzeczonej, nie krótszy niż 6 miesięcy od daty zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Nasze Kąty Sp. z o.o. w celu zabezpieczenia ewentualnego roszczenia Starhedge S.A. o zwrot zaliczki, na wypadek niedojścia do wykonania opisanej umowy, zobowiązała się ustanowić na rzecz kupującej najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy przedwstępnej, nie później jednak, niż w dniu dokonania przez kupującą zapłaty zaliczki, prawne zabezpieczenia w postaci:

a) emisji weksla własnego niezupełnego na rzecz Starhedge S.A. na sumę wekslową 14.000.000,00 (czternaście milionów) złotych, bez indosu i bez protestu wraz z deklaracją wekslową, który kupujący ma prawo uzupełnić w pozostałym zakresie tj. w zakresie daty i miejsca płatności w przypadku nie dojścia do wykonania opisanej umowy,

b) ustanowienia na rzecz Starhedge S.A. hipoteki do kwoty 15.000.000,00 (piętnaście milionów) złotych obciążającej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Czaplineckiej w Bełchatowie wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku, stanowiącego odrębną nieruchomość.

Ponadto w okresie od zawarcia umowy przedwstępnej do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej, TBS Nasze Kąty Sp. z o.o. zobowiązała się względem kupującej:

a) nie obciążać przedmiotowej nieruchomości jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich, nie wynajmować, nie wydzierżawiać, nie oddawać nieruchomości w użytkowanie, ani nie udostępniać jej w żaden inny sposób osobom trzecim, w szczególności poprzez obciążenie jakimikolwiek służebnościami;

b) zrealizować inwestycję, zgodnie ze sztuką budowlaną, wymaganiami technicznymi oraz dokumentacją projektowo-techniczno–budowlaną, stanowiącą podstawę realizacji tej inwestycji, najpóźniej do dnia 31 marca 2018 roku

c) nie zbywać nieruchomości na rzecz osób trzecich oraz nie zawierać z osobami trzecimi żadnych umów mających za przedmiot zbycie przedmiotowej nieruchomości, w tym również przedwstępnych i warunkowych umów zbycia z osobami trzecimi.

Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, jak również warunków rozwiązujących.

Opisana wyżej umowa, jest pierwszą umową zawartą przez Emitenta ze spółką z Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie. Pomiędzy Emitentem, a spółką CFI Holding S.A. oraz TBS Nasze Katy Sp. z o.o. nie zachodzą powiązania osobowe, ani kapitałowe.

Pomimo planowanego zbycia aktywów nieruchomościowych i deweloperskich Zarząd Emitenta tym samym podtrzymuje chęć realizacji innych projektów w tym sektorze zlokalizowanych głównie na terenie kraju oraz ewentualnie i wyłącznie na terenie stolic innych państw Unii Europejskiej zgodnie z wcześniejszymi zamierzeniami Emitenta w zakresie budowy powierzchni mieszkaniowych.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-11-28Tomasz BujakCzłonek ZarząduTomasz Bujak

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »