Reklama

LARQ (LRQ): Zawarcie przez emitenta znaczącej umowy

Raport bieżący nr 5/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd CAM Media S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał podpisany egzemplarz umowy z dnia 1 stycznia 2010 roku, zawartej z domem mediowym z siedzibą w Warszawie na przeprowadzenie wielkoformatowej ekspozycji reklamowej dla firmy telekomunikacyjnej w 2010 roku. Łączna wartość wszystkich umów zawartych przez CAM Media S.A. z tym domem mediowym w okresie od dnia 22 lipca 2009 roku tj. od dnia przekazania poprzedniej informacji na temat umów zawartych pomiędzy CAM Media S.A. a w/w domem mediowym, (por. RB 22/2009) przekroczyła 10% kapitałów własnych emitenta (kryterium uznania umowy za znaczącą umowę).

Na dzień przekazania raportu bieżącego łączna wartość wszystkich umów zawartych przez CAM Media S.A. z tym domem mediowym w okresie od dnia przekazania poprzedniej informacji jest równa kwocie 3.889,1 tys. zł. netto.

Spośród wskazanych wyżej umów umową o największej wartości jest umowa z dnia 1 stycznia 2010 roku, której przedmiotem jest przeprowadzenie przez CAM Media SA na zlecenie powyższego domu mediowego (zleceniodawca) wielkoformatowej ekspozycji reklamowej dla firmy telekomunikacyjnej w 2010 roku. Wartość umowy jest równa kwocie 960.000 zł netto. Wynagrodzenie jest płatne w równych miesięcznych ratach po 80.000 zł netto. Umowa została zawarta od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. W przypadku wypowiedzenia umowy przez zleceniodawcę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia na skutek rażącego naruszenia przez CAM Media SA (zleceniobiorcę) istotnych zobowiązań wynikających z umowy, zleceniobiorca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz zleceniodawcy kary umownej w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli zleceniobiorca opóźni się w montażu materiałów reklamowych w całości lub w części zleceniodawca ma prawo żądać od niego zapłaty kary umownej za każdy dzień opóźnienia w wysokości 1/30 kwoty należnej miesięcznie. Ponadto w przypadku zerwania umowy przez zleceniobiorcę, zleceniodawca jest uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości równej 100% łącznego wynagrodzenia netto wynikającego z umowy. Zgodnie z zapisami umowy zleceniodawca może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Poza tym pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Paweł Orłowski - Wiceprezes Zarządu
Adam Michalewicz - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: kara | media | CAM Media SA | CAM Media SA | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »