Reklama

CHEMOS (CHS): Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy. - raport 49

Raport bieżący nr 49/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż Spółka będąca Podwykonawcą (PW) zawarła w dniu 2 czerwca 2010 r. z Generalnym Wykonawcą (GW) REMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku , ul. Dworcowa 46, umowę której przedmiotem są roboty i dostawy mające na celu zabudowanie Sekcji 400 wraz z instalacjami towarzyszącymi, zdolnej do rozruchu i produkcji, zlokalizowanej w Tychach przy ul. Przemysłowej 64. Przedmiot umowy zostanie wykonany za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 5 150 000,00 zł + VAT.

Reklama

Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, GW - REMAR Sp. z o.o. będzie zatrzymywał z należnych płatności każdorazowo 20% (dwadzieścia procent) kwoty netto umowy.

Tytułem zabezpieczenia usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji powykonawczej Podwykonawca - Chemoservis-Dwory SA. przekaże gwarancję bankową lub ubezpieczeniową w wys. 10% kwoty netto umowy na okres 24 miesięcy.

Do decyzji Podwykonawcy - Chemoservis-Dwory S.A., należy wybór formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w okresie gwarancji.

Podwykonawca - Chemoservis-Dwory S.A. zapłaci GW - REMAR Sp. z o.o., karę umowną za opóźnienie w dotrzymaniu terminu realizacji, sporządzeniu harmonogramu,

w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości nie przekraczającej 15% wartości netto umowy.

Podwykonawca - Chemoservis-Dwory SA zapłaci GW - REMAR Sp. z o.o. karę umowną

z tytułu odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy w wys. 15% wartości netto umowy.

GW może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

Łączna wartość transakcji zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy z REMAR Sp. z o.o. wynosi 5 199 914,96 zł netto + VAT (2 transakcje).

Kryterium znaczącej umowy wynika z przekroczenia 10% wartości przychodów ze sprzedaży Chemoservis-Dwory S.A. za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z 2009 roku poz. 259).
Wojciech Mazur - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Raport bieżący | zabezpieczenia | Chemoservis-Dwory SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »