CHEMOS (CHS): Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy - raport 75

Raport bieżący nr 75/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż Spółka będącą Wykonawcą, w dniu 31 sierpnia 2010 r. z firmą Synthos - Dwory Sp. z o.o. będącą Zamawiającym, zawarła umowę, której przedmiotem jest wykonanie robót branży montażowej w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja instalacji do produkcji emulgatora kalafoniowego".

Przedmiot umowy zostanie wykonany za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 2 650 000,00 zł + VAT w terminie do 8 (ośmiu) miesięcy od przekazania frontu robót z wyłączeniem odbioru, którego termin zostanie określony przez TDT.

Reklama

Przedmiot umowy zostanie wykonany za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 2 650 000,00 zł + VAT w terminie do 8 (ośmiu ) miesięcy od przekazania frontu robót z wyłączeniem odbioru, którego termin zostanie określony przez TDT.

Wykonawca w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wys. 10% wartości umowy.

Wykonawca za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wys. 1 % wartości wynagrodzenia, za każdy tydzień zwłoki powstały z winy Wykonawcy.

Wykonawca za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji powstały z winy Wykonawcy, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wys.0,2 % wartości wynagrodzenia za każdy pełny dzień zwłoki powstały z winy Wykonawcy liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

Maksymalna wysokość kar umownych za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy wynosi 10 % wartości wynagrodzenia umownego.

Strony zastrzegły sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kary umownej do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Łączna wartość transakcji zawartych z Synthos-Dwory Sp. z o.o. w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi

5 536 166,09 zł.

Kryterium znaczącej umowy wynika z przekroczenia 10% wartości przychodów ze sprzedaży Chemoservis-Dwory SA za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z 2009 roku poz. 259).
Wojciech Mazur - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: zarobki | Chemoservis-Dwory SA | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »