Reklama

CHEMOS (CHS): Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy

Raport bieżący nr 32/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. informuje, iż w dniu 4 sierpnia 2015 roku podpisał z YARA Environmental Technologies GmbH z siedzibą w Wiedniu Umowę Współpracy nr YARA ETA-CHEMOSERVIS/07/2015 na wykonanie robót w ramach projektu Budowa instalacji odazotowania spalin w EC Janikowo Ciech Soda Polska S.A. Termin zakończenia wyznaczono na 15 października 2018 roku.

Reklama

Wynagrodzenie należne za wykonanie ustalonego zakresu robót wynosi 27.356.000,00 PLN netto + VAT. Odpowiedzialność względem Zamawiającego ogranicza się do kwoty należnego wynagrodzenia.

W umowie przewidziano kary za:

• Niedotrzymania terminów w wysokości 0,1% ceny netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeżeli zwłoka w przejęciu do instalacji do eksploatacji przekroczy 90 dni Zamawiający będzie upoważniony do odstąpienia od umowy lub w całości lub w zakresie niewykonanej części umowy

• Niedotrzymanie terminu złożenia kompletnego wniosku do wydania decyzji o pozwolenie na budowę w wysokości 5 tysięcy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku niewywiązania się z terminu przejęcia instalacji do eksploatacji

• Niedotrzymanie ustalonego okresu wyłączenia każdego z kotłów do eksploatacji

w wysokości 0,1% ceny netto za każdy dodatkowy dzień wyłączenia każdego z kotłów

z eksploatacji

• Niedotrzymanie uzgodnionego terminu usunięcia wady w czasie podstawowego okresu gwarancji i wydłużonego okresu gwarancji w wysokości 0,1% ceny netto za każdy zakończony dzień zwłoki w usunięciu wady

• W przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w zakresie niewykonanej części umowy Strony uprawione są do otrzymania kary umownej w wysokości 10% ceny netto

Niedotrzymanie parametrów gwarantowanych instalacji grupy B przewidziano kary za:

• Nieosiągnięcie zużycia roztworu wody amoniakalnej (w przeliczeniu na 24% roztwór)

w celu zapewnienia parametrów gwarantowanych dla pracy ciągłej instalacji przy pracy kotła z wydajnością nominalną w wysokości 100.000,00 zł za przekroczenie o 1kg/h

• Nieosiągnięcie dyspozycyjności instalacji w wysokości 1.500 zł za każdą dodatkową rozpoczętą godzinę postoju

• Nieosiągnięcie gwarantowanego stopnia konwersji SO2 do SO3 przy zapewnieniu parametrów gwarantowanych dla pracy ciągłej instalacji w wysokości 250.000,00 zł za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,1%

Łączna suma kar umownych z tytułu niedotrzymania parametrów gwarantowanych grupy B nie przekroczy 15% ceny netto instalacji.

W przypadku niedotrzymania parametrów gwarantowanych grupy A Zamawiający może odstąpić od umowy w całości.

Łączna suma kar umownych wynikających ze wszystkich tytułów przewidzianych w umowie dotycząca danej instalacji nie przekroczy 25% ceny netto danej instalacji.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z 2009 roku poz. 259 z późn. zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-08-05Wojciech MazurPrezes Zarządu
2015-08-05Mariusz WandorCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »