Reklama

FERRUM (FER): Zawarcie przez Ferrum S.A. oraz STALPROFIL S.A. umowy sprzedaży rur czarnych i izolowanych.

Raport bieżący nr 73/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd "Ferrum" S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 21 września 2010 r. otrzymał informację o podpisaniu drugostronnie przez STALPROFIL S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej - spółkę notowaną na GPW (Kupujący), umowy na dostawę rur czarnych i izolowanych do budowy sieci przesyłowych gazu o wartości netto ok. 9.663 tys. zł (Umowa).

Termin realizacji Umowy przypada na miesiące listopad - grudzień 2010 r.

Zgodnie z zapisami umowy Emitent zapłaci Kupującemu karę umowną za niedotrzymanie terminów dostawy a Kupujący zapłaci Emitentowi karę za zwłokę w odbiorze przedmiotu Umowy w wysokości odpowiednio 0,5 % ceny netto odpowiednio opóźnionej/nieodebranej partii towaru za każdy pełny dzień zwłoki, łącznie nie więcej niż 8,0 % wartości Umowy. Zgodnie z zapisami Umowy strona odstępująca od umowy z przyczyn leżących po jej stronie, zapłaci drugiej stronie Umowy karę umowną w wysokości 25 % ceny wynagrodzenia umownego określonego w Umowie. Emitent zapłaci Kupującemu karę umowną za zwłokę w usunięciu wad z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 1% ceny dostawy uznanej za wadliwie wykonanej, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady, łącznie nie więcej niż 8 % ceny Umowy.

Niezależnie od kar umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego - do wysokości poniesionej szkody, na zasadach ogólnych. Powyższe zapisy nie mają zastosowania w przypadku wystąpienia siły wyższej.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu umów.

Łączna wartość zamówień przyjętych przez Ferrum do realizacji na rzecz STALPROFIL S.A. w okresie ostatnich dwunastu miesięcy wyniosła netto ok. 13.194 tys. zł.
Grzegorz Szymczyk - Prezes Zarządu
Marek Królik - Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: Ferrum SA | Stalprofil SA | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »