Reklama

IZOSTAL (IZS): Zawarcie przez Izostal S.A. umowy w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 800 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

Raport bieżący nr 34/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2012 z dnia 04 czerwca 2012 roku, Zarząd Izostal S.A. (Spółka, Wykonawca) informuje, że w dniu 15 czerwca 2012 roku Izostal S.A. zawarł umowę z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. (Zamawiający), której przedmiotem jest dostawa izolowanych rur stalowych DN 800 dla budowy gazociągu Świnoujście - Szczecin.

Wartość Umowy wynosi 10.735.999,00 PLN netto, co stanowi 13.205.278,77 PLN brutto. Realizacja dostaw izolowanych rur stalowych nastąpi w terminie do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.

Umowa zawiera następujące zapisy dotyczące ewentualnego nałożenia kar umownych:

- za opóźnienie w dostarczeniu przez Wykonawcę "Instrukcji Załadunku, Transportu, Rozładunku i Składowania Rur" najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zawarcia przez Strony Umowy oraz "Instrukcji Naprawy Wad " jak i Harmonogramu Dostarczenia Przedmiotu Dostawy w wysokości 1000 PLN za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu każdego z dokumentów,

- za opóźnienie w dostarczeniu danej partii rur - w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto określonego w umowie, za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu dostawy, który podlegał naprawie - w przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu dostawy, w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w umowie, za każdy dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia netto określonego w umowie.

Jeżeli zastrzeżone kary umowne nie pokryją w całości poniesionej przez Zamawiającego szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych.

Łączna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych ograniczona jest do 20% wynagrodzenia netto określonego w umowie.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowi 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w umowie.

Pozostałe warunki transakcji nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 z późn.zm.)
Marek Mazurek - Prezes Zarządu
Jacek Podwiński - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Izostal SA | Emitent | Gaz

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »