IZOSTAL (IZS): Zawarcie przez Izostal S.A. umowy w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 300 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A. - raport 24

Raport bieżący nr 24/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2014 z dnia 15 września 2014 roku, Zarząd Izostal S.A. (Spółka, Wykonawca) informuje, że w dniu 15 października 2014 roku Izostal S.A., powziął informację o drugostronnym podpisaniu Umowy z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział we Wrocławiu (Zamawiający).

Przedmiotem Umowy jest sprzedaż i dostawa rur na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Dostawa izolowanych rur stalowych DN 300 dla budowy gazociągu DN 300 Polkowice – Żary wraz z uzyskaniem świadectwa odbioru rodzaju 3.2 zgodnie z normą PN-EN 10204 lub równoważną”.

Reklama

Wartość Umowy wynosi 20 785 127,50 PLN netto, co stanowi 25 565 706,82 PLN brutto. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w terminie 12 miesięcy od dnia jej zawarcia.

Umowa zawiera następujące zapisy dotyczące ewentualnego nałożenia kar umownych:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

a) opóźnienie w dostarczeniu danej partii przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto za tę partię przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia,

b) opóźnienie w naprawieniu rur lub dostarczeniu rzeczy nowej w przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rękojmi za wady, w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto za partię przedmiotu umowy zawierającą wadliwą rzecz, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

c) rozwiązanie Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w Umowie.

2. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia netto określonego w Umowie.

3. Zamawiający ma prawo zatrzymać odpowiednią część należnego Wykonawcy wynagrodzenia na poczet zabezpieczenia kar umownych należnych Zamawiającemu. Zamawiający może zwrócić zatrzymaną część wynagrodzenia po przedstawianiu przez Wykonawcę gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej zapłaty kar umownych o treści wcześniej zaakceptowanej przez Zamawiającego.

4. Zamawiający ma także prawo potrącać naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

5. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody lub gdy przyczyna szkody nie jest uwzględniona w zapisie o karach umownych, Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych warunków stosowanych dla tego typu umów.

Umowa spełnia kryterium znaczącej umowy, ponieważ jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-10-15Marek Mazurek Prezes Zarządu
2014-10-15Michał Pietrek Wiceprezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »