Reklama

ZAMET (ZMT): Zawarcie przez jednostkę zależną aneksu do umowy o limit kredytowy wielocelowy. - raport 21

Raport bieżący nr 21/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zamet Industry S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 10.07.2012 r. spółka zależna Emitenta - Zamet Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, zawarła aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego nr 15102024980000830204351136, zawartej w dn. 19.08.2009r., pomiędzy Zamet Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (Spółka, Kredytobiorca) a Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank), o której Emitent informował w prospekcie emisyjnym.

Reklama

Aneks zmienia postanowienia ww. umowy kredytowej i wprowadza jednolity tekst umowy, zgodnie z którym Bank udziela Spółce kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego, zwanego dalej "limitem", określonego w walucie polskiej w kwocie 20.000.000,00 zł, słownie: dwadzieścia milionów złotych (dotychczas Bank udzielał Spółce limitu w wysokości 6.300.000,00 zł).

Postawienie do dyspozycji podwyższonej kwoty limitu kredytowego wielocelowego nastąpi po przedstawieniu:

1) bezwarunkowego oświadczenia RAIFFEISEN BANK POLSKA SA dotyczącego wykreślenia hipoteki łącznej do wys. 60.000.000,00 zł ustanowionej na nieruchomości w Bytomiu, ul. Fabryczna 1 wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku do sądu dotyczącego wykreślenia hipoteki z brakiem zastrzeżenia dotyczącego dysponowania opróżnionym miejscem,

2) dokumentów potwierdzających zwolnienie przelewu wierzytelności z umowy ubezpieczenia budynków i budowli zlokalizowanych na nieruchomości w Bytomiu, ul. Fabryczna 1 do sumy ubezpieczenia budynków i budowli, wchodzących w skład nieruchomości, ustanowionego na rzecz RAIFFEISEN BANK POLSKA SA,

3) uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wyrażającej zgodę na ustanowienie na rzecz PKO BP SA, hipoteki łącznej, do kwoty 34.000.000,00 zł na nieruchomości zlokalizowanej w Bytomiu, ul. Fabryczna 1, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta KA1Y/00034276/5 i na 163/1000 udziale w użytkowaniu wieczystym gruntu nieruchomości zlokalizowanej w Bytomiu, ul. Fabryczna 1, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta KA1Y/00030308/1,

4) dokumentów potwierdzających złożenie do sądu wniosku o ustanowienie na rzecz PKO BP SA hipoteki łącznej o której mowa powyżej, wraz z potwierdzeniem dokonania stosownych opłat,

5) potwierdzenia przez Ubezpieczyciela o zwiększeniu przelewu wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości zlokalizowanej w Bytomiu, ul. Fabryczna 1 do pełnej kwoty ubezpieczenia budynków i budowli.

Do dnia spełnienia powyższych warunków zawieszających, Spółka będzie dysponowała limitem kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 6.300.000,00 zł.

W ramach limitu, Spółka dysponuje możliwością:

- wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym, w walucie polskiej do wysokości 50 % limitu, na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności,

- skorzystania z gwarancji bankowych, do wysokości 40 % limitu,

- otwarcia akredytyw dokumentowych, do wysokości 40 % limitu.

Limit udzielony jest na okres do 09.07.2015 r.

Oprocentowanie kredytu ustalono na poziomie WIBOR1M + marża Banku.

Spłata wierzytelności PKO BP SA, związanych z wykorzystaniem limitu, zostanie zabezpieczona w następujący sposób:

1) weksel własny niezupełny (in blanco) Kredytobiorcy,

2) klauzula potrącenia środków pieniężnych z rachunków prowadzonych w PKO BP SA,

3) hipoteka łączna do kwoty 34.000.000,00 zł na nieruchomości zlokalizowanej w Bytomiu, ul. Fabryczna 1, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta KA1Y/00034276/5 i na 163/1000 udziale w użytkowaniu wieczystym gruntu nieruchomości zlokalizowanej w Bytomiu, ul. Fabryczna 1, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta KA1Y/00030308/1,

4) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia budynków i budowli zlokalizowanych na nieruchomości w Bytomiu, ul. Fabryczna 1 do sumy ubezpieczenia budynków i budowli, wchodzących w skład nieruchomości.

Pozostałe warunki umowy są warunkami powszechnie stosowanymi dla tego typu umów.

Kryterium uznania umowy za znaczącą, jest wartość przedmiotu umowy, przekraczająca 10% kapitałów własnych

Emitenta, wynoszących 116 038 tys. zł - wg stanu wskazanego przez Emitenta w ostatnim sprawozdaniu okresowym QSr 1/2012 (§ 2 ust.1 pkt 44 RMF)

Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów Finansów dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).
Jan Szymik - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Zamet | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »