Reklama

VANTAGE (VTG): Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta umowy znaczącej

Raport bieżący nr 33/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie przepisu art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe, Zarząd Vantage Development S.A. ("Emitent”) informuje, że w dniu 26 września 2014 roku powziął informację, iż w związku z zawarciem przez spółkę zależną od Emitenta w dniu 25 września 2014 roku umowy o roboty budowlane i generalne wykonawstwo ze spółką ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Erbud”), spółki zależne od Emitenta zawarły w okresie od dnia 24 lutego 2014 roku, tj. od dnia przekazania RB 8/2014 z Erbud umowy o łącznej wartości 93 298 200,88 złotych.

Reklama

Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 25 września 2014 przez spółkę Promenady ZITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("Spółka”). Wartość umowy wynosi 70.272.383,00 zł. Umowa została zawarta na czas wykonania przez Erbud wszelkich zobowiązań z niej wynikających, nie później niż w terminie 13 miesięcy od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie, które powinno nastąpić po upływie 66 tygodni od dnia wydania nakazu rozpoczęcia robót. Na podstawie Umowy ERBUD, jako wykonawca, został zobowiązany do całkowitego i kompletnego wykonania budynku biurowego Promenady ZITA etap A, C i D wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu na nieruchomości.

Istotnym warunkiem umowy jest zabezpieczenie prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, polegające na uprawnieniu Spółki do zatrzymania kwot zatrzymanych w wysokości do 5 % ceny umowy. Inne istotne warunki zawartej umowy, w tym warunki finansowe, nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Zastrzeżone na rzecz Spółki kary umowne w określonych sytuacjach mogą przekroczyć 10% ceny umowy, z zastrzeżeniem umownym, że łączna wysokość wszystkich kar umownych nie może przekroczyć 15% ceny umowy. Spółka jest uprawniona do żądania odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. Zgodnie z umową Spółka uprawniona jest do wydawania nakazu rozpoczęcia robót odrębnie dla każdego z etapów A, C i D. Umowa zawiera warunek rozwiązujący, że w przypadku, gdy Spółka nie wyda nakazu rozpoczęcia robót w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 roku, umowa wygasa z upływem tego dnia, w zakresie niewydanego nakazu robót dla poszczególnego etapu, a spółce Erbud, w zawiązku z tym nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, naliczenia kar umownych ani żadne inne roszczenia odszkodowawcze. W dniu zawarcia umowy Spółka wydała nakaz rozpoczęcia robót dla etapu C.

Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, że wartość umów zawartych przez spółki zależne od Emitenta w okresie od dnia 24 lutego 2014 roku przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-09-26Edward LauferPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »