Reklama

LARQ (LRQ): Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta znaczącej umowy - raport 16

Raport bieżący nr 16/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz. 133) Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent”) informuje, iż w dniu wczorajszym tj. w dniu 14 kwietnia 2016 roku, otrzymał dokumenty, z których wynika, że NEXTBIKE POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "NEXTBIKE”) (spółka zależna od Emitenta), zawarła w dniu 14 kwietnia 2016 roku z Alior Bank S.A. Umowę Współpracy Wstąpienie w prawa Wierzycieli (Faktoring Odwrotny) nr U0003077824292.

Reklama

Na mocy umowy ustalone zostały zasady i warunki na jakich bank może nabyć wierzytelności. Umowa określa również zasady spłaty wierzytelności przez dłużnika oraz zasady spłaty odsetek, kosztów, prowizji i innych świadczeń ubocznych. Maksymalna łączna suma wierzytelności, które mogą zostać nabyte przez bank na podstawie umowy (Kwota umowy (limit)) została ustalona w kwocie 4.440.000 zł.

Strony ustaliły, że dłużnik spłaci wszystkie wierzytelności nabyte przez bank na podstawie umowy (wraz z odsetkami, opłatami, prowizjami i innymi kosztami ubocznymi) oraz inne opłaty, prowizje i koszty wynikające z umowy i jej wykonywania do dnia 31 października 2016 roku.

Stawka referencyjna została ustalona przy wykorzystaniu stawki referencyjnej WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych, do której zostanie dodana marża banku.

NEXTBIKE zobowiązany jest do zapłaty przewidzianych w umowie prowizji.

Zabezpieczenie spłaty zobowiązań dłużnika wobec banku z tytułu umowy i jej wykonywania stanowi potwierdzony przelew wierzytelności z zawartej przez NEXTBIKE:

1) umowy nr ZTM.EZ.3313.1.2016 z dnia 31 marca 2016 roku z Miastem Poznań,

2) umowy nr WGKiOŚ/228/2016 nr CRU/16/0001077 z dnia 6 kwietnia 2016 roku z Miastem Szczecin

oraz pełnomocnictwo do rachunku bieżącego NEXTBIKE prowadzonego w banku i innych rachunków bankowych NEXTBIKE jakie istnieją oraz jakie zostaną otwarte w banku, jak również wpływ środków na rachunek cesji.

NEXTBIKE zobowiązał się wobec banku do określonych w umowie obowiązków informacyjnych. W trakcie obowiązywania umowy na wyodrębniony rachunek cesji w banku kierowane będzie 100% wpływów z kontraktów stanowiących zabezpieczenie. NEXTBIKE jest zobowiązany do uzyskania zgody banku przed wprowadzeniem zmian do kontraktów będących przedmiotem finansowania scedowanych na bank. Ponadto w okresie obowiązywania umowy bez zgody banku NEXTBIKE nie jest uprawniony do zaciągania dodatkowych zobowiązań finansowych ani do wypłacania lub przekazywania w jakiejkolwiek formie akcjonariuszom lub innym uprawnionym osobom żadnych kwot pieniężnych, przekraczających 0,01% zysku netto wypracowanego w danym roku przez NEXTBIKE tytułem dywidend lub innych wypłat związanych z udziałem w kapitale zakładowym ani do przekazywania żadnych innych świadczeń majątkowych wynikających z posiadanych akcji. NEXTBIKE zobowiązał się również, że poza tokiem zwykłej działalności nie dokona zbycia, nie wynajmie, nie wydzierżawi ani w inny sposób nie rozporządzi oraz nie obciąży istotnego składnika swojego mienia tytułem zabezpieczenia wierzytelności osób trzecich. NEXTBIKE upoważnił bank do dokonania przelewu wierzytelności z tytułu umowy oraz przeniesienia związanych z nimi zabezpieczeń na rzecz osób trzecich.

Załącznik do umowy stanowi "Regulamin określający zasady wstępowania przez ALIOR Bank S.A. w Prawa Wierzycieli na podstawie Umowy Współpracy Wstąpienie w Prawa Wierzycieli (Faktoring Odwrotny)”, obowiązujący od dnia 24 lutego 2016 roku.

Pozostałe warunki wykonania umowy nie odbiegają od warunków stosowanych przez bank dla tego typu umów.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta (kryterium uznania umowy za znaczącą umowę).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-04-15Krzysztof PrzybyłowskiPrezes ZarzaduKrzysztof Przybyłowski
2016-04-15Mikołaj ChruszczewskiCzłonek ZarząduMikołaj Chruszczewski
2016-04-15Małgorzata DzięciołCzłonek ZarząduMałgorzata Dzięcioł

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »