Reklama

LARQ (LRQ): Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta znaczącej umowy - raport 24

Raport bieżący nr 24/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz. 133) Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent”) informuje, iż w dniu wczorajszym tj. w dniu 12 maja 2016 roku, otrzymał dokumenty, z których wynika, że NEXTBIKE POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "NEXTBIKE”) (spółka zależna od Emitenta), zawarła w dniu 10 maja 2016 roku z Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie umowę współpracy, której przedmiotem jest określenie zasad współpracy w zakresie umożliwienia posiadaczom karty Multisport uprawniającej do korzystania z usług rekreacyjno-sportowych oferowanych przez podmioty współpracujące z Benefit Systems S.A. dostępu do systemu bezobsługowych wypożyczalni rowerów miejskich, którego operatorem jest NEXTBIKE, w miastach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w których został on wdrożony na dzień zawarcia umowy lub zostanie wdrożony po tym terminie.

Reklama

Na zasadach i warunkach określonych w umowie NEXTBIKE ma zapewnić niezakłóconą dostępność świadczonych przez NEXTBIKE usług przez cały okres obowiązywania umowy, a Benefit Systems S.A. zapłaci wynagrodzenie wskazane w umowie oraz w cennikach stanowiących załączniki do umowy.

W okresie obowiązywania umowy Benefit Systems S.A. nie będzie oferować współpracy, współpracować, jak również zawierać umów, których zakres będzie zbliżony do zakresu określonego umową z innymi niż NEXTBIKE podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą konkurencyjną wobec NEXTBIKE.

Z tytułu wykonania przedmiotu umowy NEXTBIKE otrzyma wynagrodzenie, na które składa się:

1) wynagrodzenie za implementację przez NEXTBIKE systemu informatycznego oraz implementację systemu w wysokości 2.400.000 zł netto oraz

2) wynagrodzenie za korzystanie przez użytkowników z rowerów w ramach systemu ustalane w oparciu o sporządzane przez NEXTBIKE raporty uwzględniające liczbę wypożyczeń rowerów w ramach systemu.

Benefit Systems S.A. zobowiązany jest do zwrócenia NEXTBIKE kosztów obejmujących wartość zniszczonych, niezwróconych bądź skradzionych rowerów lub stacji dokujących, kosztów związanych z procesem obsługi odzyskiwania mienia, a także kosztów prowadzonej przez NEXTBIKE windykacji nieopłaconych wypożyczeń, których czas był dłuższy niż opłacony przez użytkowników. Maksymalna odpowiedzialność Benefit Systems S.A. z tytułu obowiązku zwrotu kosztów wynosi 200.000 zł rocznie.

NEXTBIKE będzie uprawniony do przeniesienia swoich praw i obowiązków wynikających z umowy na jakąkolwiek osobę trzecią, natomiast Benefit Systems S.A. nie jest upoważniony do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie.

Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Każda ze Stron może rozwiązać umowę na podstawie pisemnego powiadomienia skierowanego do drugiej Strony, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, przy czym w odniesieniu do 2016 roku Strony wyłączyły możliwość wypowiedzenia umowy.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta (kryterium uznania umowy za znaczącą umowę).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-05-13Krzysztof PrzybyłowskiPrezes ZarząduKrzysztof Przybyłowski
2016-05-13Mikołaj ChruszczewskiCzłonek ZarząduMikołaj Chruszczewski
2016-05-13Małgorzata DzięciołCzłonek ZarząduMałgorzata Dzięcioł

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »