Reklama

PMPG (PGM): Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta znaczących umów kredytowych z BRE Bank S.A., oraz udzielenie przez Emitenta i jednostki zależne poręczeń. - raport 82

Raport bieżący nr 82/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu

16 sierpnia 2011 r., spółka zależna Emitenta Agencja Wydawniczo-Reklamowa "Wprost" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (AWR Wprost) otrzymała podpisane przez spółkę pod firmą BRE Bank S.A. z siedzibą

w Warszawie (Kredytodawca/ Bank) dwie umowy kredytowe, na mocy których Kredytodawca udziela AWR Wprost kredytu obrotowego oraz kredytu w rachunku bieżącym o łącznej wysokości 2.710.000,00 PLN (słownie: dwa miliony siedemset dziesięć tysięcy złotych).

Reklama

Bank udzielił AWR Wprost:

1)Kredytu obrotowego w PLN w wysokości 1.060.000,00 PLN (słownie: jeden milion sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Kredyt oprocentowany jest według stopy zmiennej WIBOR dla depozytów 1 - miesięcznych w PLN powiększonej o marżę Banku. Pozostałe warunki finansowe kredytu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Kredyt obrotowy został udzielony AWR Wprost na okres do dnia 10 sierpnia 2012 roku i spłacany będzie w 12 miesięcznych ratach.

Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na spłatę części kredytu w rachunku bieżącym, udzielonego Emitentowi i spółkom zależnym od Emitenta: MEDIA POINT GROUP Sp. z o.o., Nano Marketing sp. z o.o. (dawniej BTL POINT GROUP Sp. z o.o.), oraz AWR Wprost, na podstawie umowy kredytowej z dnia 10.08.2010r., przy czym środki

z przedmiotowego kredytu, zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia spółki Nano Marketing

sp. z o.o. oraz spółki Media Point Group Sp. z o.o.

Zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego stanowi weksel in blanco wystawiony przez AWR Wprost poręczony przez Emitenta, Media Point Group sp. z o.o. oraz Nano Marketing sp. z o.o., wraz

z deklaracją wekslową, upoważniającą Kredytodawcę do uzupełnienia weksla, w każdym czasie

w przypadku niedotrzymania terminów płatności rat kredytu obrotowego, na kwotę odpowiadającą zaległemu zadłużeniu wraz z należnymi odsetkami i innymi kosztami tj. do kwoty 1.300.000 PLN (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych).

Poręczenie zostało udzielone przez Emitenta, Media Point Group sp. z o.o. oraz Nano Marketing

sp. z o.o. do czasu całkowitej spłaty zobowiązania przez AWR Wprost. Poręczenie zostało udzielone bezpłatnie. AWR Wprost jest spółką zależną Emitenta - Emitent posiada 80% udziału w kapitale zakładowym AWR Wprost. Prezes zarządu Emitenta pełni jednoczesnie funkcję prezesa zarządu

AWR Wprost oraz Media Point Group sp. z o.o. i Nano Marketing sp. z o.o. Natomiast wiceprezes zarządu Emitenta pełni funkcję prokurenta samoistnego w AWR Wprost.

Wartość udzielonych poręczeń przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Ponadto zabezpieczeniem kredytu obrotowego jest cesja wierzytelności handlowych AWR Wprost.

2)Kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 1.650.000,00 PLN (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Kredyt oprocentowany jest według stopy zmiennej WIBOR dla depozytów O/N powiększonej o marżę Banku. Pozostałe warunki finansowe kredytu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Kredyt w rachunku bieżącym został udzielony AWR Wprost do dnia 10 sierpnia 2012 roku.

Środki pieniężne pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane w pierwszej kolejności na spłatę części kredytu, udzielonego Emitentowi i spółkom zależnym od Emitenta: MEDIA POINT GROUP Sp. z o.o., Nano Marketing Sp. z o.o. oraz AWR Wprost, na podstawie Umowy Kredytowej

z dnia 10.08.2010r., a następnie na finansowanie bieżącej działalności AWR Wprost.

Zabezpieczenie spłaty kredytu w rachunku bieżącym stanowi weksel in blanco wystawiony przez AWR Wprost poręczony przez Emitenta, wraz z deklaracją wekslową, upoważniającą Kredytodawcę

do uzupełnienia weksla, w każdym czasie w przypadku niedotrzymania terminów płatności

rat kredytu w rachunku bieżącym, na kwotę odpowiadającą zaległemu zadłużeniu wraz z należnymi odsetkami i innymi kosztami tj. do kwoty 2.000.000 PLN (słownie: dwa miliony złotych).

Poręczenie zostało udzielone przez Emitenta do czasu całkowitej spłaty zobowiązania przez AWR Wprost. Poręczenie zostało udzielone przez Emitenta bezpłatnie. AWR Wprost jest spółką zależną Emitenta - Emitent posiada 80% udziału w kapitale zakładowym AWR Wprost. Prezes zarządu Emitenta pełni funkcję prezesa zarządu AWR Wprost natomiast wiceprezes zarządu Emitenta pełni funkcję prokurenta samoistnego w AWR Wprost.

Wartość udzielonego poręczenia przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Ponadto zabezpieczeniem kredytu obrotowego jest cesja wierzytelności handlowych AWR Wprost.

Zawarte umowy kredytowe, zostały uznane za umowę znaczące z uwagi na ich łączną wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Emitent ponadto informuje, iż w dniu 16 sierpnia 2011 roku otrzymał informację o podpisaniu przez Kredytodawcę umowy między Kredytodawcą a Emitentem, ustanawiającej hipotekę umowną do kwoty 4.065.000,00 PLN (słowie: cztery miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), na będącej w użytkowaniu wieczystym Emitenta nieruchomości gruntowej, położonej w Piasecznie, przy ulicy Puławskiej numer 34, stanowiącą działkę numer 10/36 oraz na nieruchomości budynkowej będącej własnością Emitenta, posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej

i budynkowej Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA5M/00268031/4.

Hipoteka została ustanowiona przez Emitenta w celu zabezpieczenia wierzytelności Kredytobiorcy z tytułu umów kredytu, o których mowa powyżej, wraz z odsetkami, prowizjami i opłatami, a także kosztami ewentualnych postępowań. Wartość ewidencyjna nieruchomości w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 945.281,7 PLN (słownie: dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt groszy). Pomiędzy Emitentem a Kredytobiorcą nie występują powiązania osobowe ani kapitałowe.

Ostateczne ustanowienie hipoteki wymaga dokonania przez Emitenta wpisu do księgi wieczystej

ww. nieruchomości.

Wartość ustanowionej hipoteki przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.
Michał M. Lisiecki - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: BRE Bank SA | Emitent | bre

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »