PAGED (PGD): zawarcie przez jednostkę zależną od Paged S.A. transakcji zabezpieczającej typu IRS - raport 38

Raport bieżący nr 38/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd "Paged” Spółki Akcyjnej (zwanej dalej "Emitentem”) informuje, że w dniu 23 sierpnia 2016 r. jednostka pośrednio zależna od Emitenta, tj. "Paged” Spółka akcyjna IP Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej "Spółką”) otrzymała potwierdzenie od Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwanego dalej "Bankiem”) o zawarciu transakcji zamiany zmiennych stóp procentowych na stałe (IRS – ‘Interest Rate Swap’), stanowiącej zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej związanego z umową o kredyt nieodnawialny terminowy ("Kredyt”) z dnia 27 lipca 2016 r.

Reklama

Umowa o Kredyt została zawarta pomiędzy Spółką a Bankiem i dotyczyła kredytu w PLN w wysokości 71.000.0000,00 PLN, przy czym środki z umowy podzielone zostały na dwie transze: Kredyt A w kwocie 50.000.000,00 PLN i Kredyt B w kwocie 21.000.000,00 PLN. Kredyt A został uruchomiony w dniu 10 sierpnia 2016 r. i został przeznaczony na wcześniejszy wykup przez Emitenta obligacji serii IV wyemitowanych w 2014 r. oraz dodatkowych kosztów związanych z tym procesem (wykup obligacji został dokonany w dniu 12 sierpnia 2016 r.). W umowie o Kredyt Spółka, jako Kredytobiorca, zobowiązała się - w terminie 20 dni roboczych od dnia zawarcia umowy - zawrzeć i utrzymywać instrument zabezpieczający stopę procentową dla minimum 50% kwoty wykorzystania Kredytu A do dnia ostatecznej spłaty kredytu.

Transakcja IRS została zawarta pomiędzy Spółką a Bankiem w ramach realizacji umowy ramowej z dnia 27 lipca 2016 r. i została zawarta na następujących warunkach:

- kwota nominalna i waluta transakcji: 25.000.000,00 PLN (50% kwoty nominalnej Kredytu A),

- daty rozpoczęcia, zakończenia i rozliczenia poszczególnych okresów odsetkowych dla płatności odsetkowych naliczanych według stopy referencyjnej oraz stopy IRS wraz z harmonogramem zmian kwoty nominalnej IRS – zgodnie z uzgodnionym harmonogramem,

- data rozpoczęcia IRS: 22.08.2016 r.,

- data zakończenia IRS: 27.07.2021 r.,

- umowna długość okresu odsetkowego: 3-miesięczny okres odsetkowy,

- płatnik stopy IRS: Spółka,

- stopa IRS: uzgodniona między stronami kontraktu odpowiadająca warunkom rynkowym,

- baza odsetkowa dla stopy IRS: Act/360,

- daty rozpoczęcia okresów odsetkowych dla płatności odsetkowych według stopy IRS: od 22.08.2016 r. (włącznie) do 30.04.2021 r. (włącznie),

- daty zakończenia okresów odsetkowych dla płatności odsetkowych według stopy IRS: od 31.10.2016 r. (włącznie) do 27.07.2021 r. (włącznie),

- płatnik stopy referencyjnej: Bank,

- stopa referencyjna: WIBOR 3M (bieżący poziom stawki referencyjnej WIBOR 3M na dzień wyceny: 1,71% p.a.),

- baza odsetkowa dla stopy referencyjnej: Act/360,

- zabezpieczenie transakcji: Spółka udzieliła na rzecz Banku pełnomocnictwa do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bieżącym oraz innych rachunkach Spółki prowadzonych w Banku oraz złożyła oświadczenie, iż wpływy na tych rachunkach stanowią zabezpieczenie roszczeń Banku; ponadto Spółka przedłożyła Bankowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, uprawniającą Bank do wypełnienia weksla w przypadku powstania niespłaconych zobowiązań z transakcji zawartych w ramach Umowy ramowej o trybie zawierania oraz rozliczania transakcji skarbowych na sumy odpowiadające aktualnym roszczeniom Banku w walucie, w jakiej są wyrażone.

Pozostałe warunki transakcji IRS nie odbiegały od warunków rynkowych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-08-23Robert DitrychWiceprezes Zarządu
2016-08-23Sebastian KucińskiProkurent

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »