Reklama

GETIN (GTN): ZAWARCIE PRZEZ JEDNOSTKĘ ZALEŻNĄ ZNACZĄCEJ UMOWY

Raport bieżący nr 11/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Getin Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że otrzymał dzisiaj zawiadomienie o zawarciu przez Idea Bank S.A. ("Spółka") - jednostkę zależną od Emitenta (Emitent posiada 100% akcji Spółki) - w dniu 23 marca 2012 r. niżej wymienionych umów warunkowych:

(i) Warunkową Umowę Sprzedaży Akcji za Pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej dotyczącą nabycia przez Spółkę od LC Corp BV z siedzibą w Holandii 150.000 akcji Tax Care S.A. za łączną cenę nabycia 135.000.000 PLN. Umowa ta jest umową znaczącą w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, gdyż jej wartość przedmiotu Umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

(ii) Warunkową Umowę Sprzedaży Akcji za Pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej dotyczącą nabycia przez Spółkę od JA Investments BV z siedzibą w Holandii 147.000 akcji Tax Care S.A. za łączną cenę nabycia 64.000.000 PLN płatną w 3 następujących ratach w terminach określonych w umowie:

- 7.500.011,80 PLN

- 9.000.000,00 PLN

- 47.499.988,20 PLN

(iii) Warunkową Umowę Sprzedaży Akcji za Pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej dotyczącą nabycia przez Spółkę od A.Nagelkerken Holding BV z siedzibą w Holandii 147.000 akcji Tax Care S.A. za łączną cenę nabycia 61.000.000 PLN płatną w 3 następujących ratach w terminach określonych w umowie:

- 7.500.011,80 PLN

- 6.000.000,00 PLN

- 47.499.988,20 PLN

Na podstawie ww. umowy wskazanej w pkt. (i) przeniesienie akcji Tax Care S.A. na rzecz Spółki oraz zapłata ceny za te akcje są warunkowe i zależą od spełnienia się następujących warunków zawieszających:

(a) wpisanie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Kupującego o kwotę 24.057.188 PLN (dwadzieścia cztery miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych) w drodze emisji 12.028.594 (dwanaście milionów dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji serii I,

(b) upływ 30 dni od dnia zawiadomienia przez Kupującego Komisji Nadzoru Finansowego o zamiarze nabycia akcji Spółki, których wartość przekracza 5% funduszy własnych Kupującego.

Na podstawie ww. umów wskazanych w pkt. (ii) i (iii) przeniesienie akcji Tax Care S.A. na rzecz Spółki oraz zapłata ceny za te akcje są warunkowe i zależą od spełnienia się następujących warunków zawieszających:

(a) wpisanie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Kupującego o kwotę 24.057.188 PLN (dwadzieścia cztery miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych) w drodze emisji 12.028.594 (dwanaście milionów dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji serii I,

(b) upływ 30 dni od dnia zawiadomienia przez Kupującego Komisji Nadzoru Finansowego o zamiarze nabycia akcji Spółki, których wartość przekracza 5% funduszy własnych Kupującego,

(c) zawarcie między Kupującym a Sprzedającym Umowy Rachunku Zastrzeżonego.

Umowy, o których mowa w pkt. (ii) i (iii) nie spełniają ze względu na wartość tych Umów kryteriów umów znaczących, jednakże Emitent uznaje iż informacja o ich zawarciu stanowi informację poufną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 oraz pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z 2009 r. ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zmianami).
Rafał Juszczak - Prezes Zarządu
Radosław Boniecki - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »