Reklama

GETIN (GTN): Zawarcie przez jednostkę zależną znaczącej umowy - raport 52

Raport bieżący nr 52/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Getin Holding S.A. ("Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 26 sierpnia 2014 roku otrzymał zawiadomienie o zawarciu w okresie od dnia 23 czerwca 2014 roku do dnia 26 sierpnia 2014 roku przez Idea Bank - jednostkę zależną od Emitenta (Emitent posiada 78,08% akcji Idea Bank, które uprawniają do 78,50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu) ze spółką Idea Leasing S.A. ("Idea Leasing”), jednostką pośrednio zależną od Emitenta (za pośrednictwem Idea Bank, posiadającej 100% akcji Idea Leasing) łącznie pięciu umów o przystąpienie przez Idea Bank do długu oraz o zwolnienie Idea Leasing z obowiązku świadczenia wobec obligatariuszy uprawnionych z tytułu obligacji emitowanych przez Idea Leasing w poszczególnych seriach, w ramach Pierwszego Programu Emisji Obligacji, o łącznej wartości nominalnej 199.999.900,00 zł (sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100) ("Umowy”).

Reklama

Tym samym, łączna wartość wszystkich Umów przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta, tj. spełnia kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 44 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie”). Stosownie do przepisu § 2 ust. 2 Rozporządzenia, powyższe stanowi kryterium uznania Umów za umowę znaczącą w rozumieniu Rozporządzenia.

Umową o największej wartości spośród Umów jest umowa z dnia 31 lipca 2014 roku, na podstawie której Idea Bank przystąpił do całości długu oraz zobowiązał się zwolnić Idea Leasing od obowiązku świadczenia wobec obligatariuszy uprawnionych z tytułu obligacji emitowanych przez Idea Leasing w ramach Pierwszego Programu Emisji Obligacji, serii C i serii D o łącznej wartości nominalnej 74.161.500,00 zł (siedemdziesiąt cztery miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych 00/100), o okresie zapadalności, odpowiednio 15 i 12 miesięcy, o zmiennym oprocentowaniu odpowiadającym stawce WIBOR6M powiększonej o marżę w wysokości, odpowiednio, 3,3% oraz 3% w skali roku ("Obligacje”), w zakresie należności głównej oraz wszelkich należności ubocznych, zarówno istniejących jak i mogących powstać w przyszłości ("Umowa 1”).

Zgodnie z zawiadomieniem Idea Bank Umowa 1 została zawarta na warunkach rynkowych.

Umowa 1 nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Umowa 1 nie została zawarta z zastrzeżeniem terminu bądź warunku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382) w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-08-26Piotr Kaczmarek Prezes Zarządu
2014-08-26Radosław BonieckiWiceprezes Zarządu
2014-08-26Rafał JuszczakWiceprezes Zarządu
2014-08-26Izabela LubczyńskaCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »