Reklama

BBIDEV (BBD): Zawarcie przez spółkę celową umów kredytowych na finansowanie dwóch pierwszych etapów mieszkaniowych w projekcie "Koneser" (Projekt Developerski 6) - raport 35

Raport bieżący nr 35/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd BBI Development NFI S.A. (Fundusz, Emitent) informuję, iż w dniu 22 października 2012 roku zostały zawarte przez spółkę zależną od Emitenta Realty 3 Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Developerski 6 Spółka komandytowo - akcyjna ( "Projekt Developerski 6") z Bankiem PEKAO SA z siedzibą w Warszawie ("Bank") Umowy Kredytowe ("Umowy"), dotyczące finansowania dwóch pierwszych etapów mieszkaniowych (Kwartały E2 i E4) projektu "Koneser" w Warszawie.

Na mocy Umów Bank udzielił Projektowi Developerskiemu 6:

1. kredytu budowlanego do kwoty 25.385.000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów etapu mieszkaniowego Projektu "Koneser" obejmującego realizację budynku pod nazwą Kwartał E2 o przewidywanej łącznej powierzchni użytkowej ok. 6 000 m2,

2. kredytu technicznego w kwocie 1.500.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie podatku VAT naliczonego w związku z realizacją budynku Kwartał E2,

oraz

1. kredytu budowlanego do kwoty 4.554.000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów etapu mieszkaniowego Projektu "Koneser" obejmującego realizację budynku pod nazwą Kwartał E4 o przewidywanej łącznej powierzchni użytkowej ok. 1 000 m2,

2. kredytu technicznego w kwocie 500.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie podatku VAT naliczonego w związku z realizacją budynku Kwartał E4.

Spłata kredytów budowlanych nastąpi do dnia 30 czerwca 2015 roku. Spłata kredytów technicznych nastąpi do 31 grudnia 2014 roku. Źródłem spłaty powyższych kredytów będą przychody z tytułu sprzedaży wytworzonej powierzchni mieszkaniowej i usługowej.

Z tytułu udzielonych kredytów budowlanych i technicznych Projekt Developerski 6 zapłaci odsetki w wysokości stawki WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża banku.

Na mocy Umów oraz towarzyszących im umów zawartych pomiędzy Bankiem, Projektem Developerskim 6 oraz Emitentem, a także na mocy złożonych przez Projekt Developerski 6 oświadczeń, strony ustanowiły bądź zobowiązały się do ustanowienia m.in. następujących zabezpieczeń spłat kredytów:

1. dwóch hipotek łącznych o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia do łącznej kwoty 53.770.000 zł (na zabezpieczenie kredytu budowlanego Kwartału E2) oraz 10.108.000 zł (na zabezpieczenie kredytu budowlanego kwartału E4) na prawach użytkowania wieczystego należących do Projektu Developerskiego 6 nieruchomości, na których realizowane jest przedsięwzięcie developerskie "Koneser" oraz prawach własności budynków posadowionych na tych nieruchomościach;

2. zastawów finansowych oraz zastawów rejestrowych, o najwyższym pierwszeństwie, na wszystkich rachunkach Projektu Developerskiego 6, do najwyższej sumy zabezpieczenia 53.770.000 zł (na zabezpieczenie kredytu budowlanego Kwartału E2) oraz 10.108.000 zł (na zabezpieczenie kredytu budowlanego kwartału E4);

3. przelewu następujących wierzytelności: z umów ubezpieczenia dotyczących projektu developerskiego "Koneser" w szczególności ubezpieczenia nieruchomości wskazanych w pkt. 1); wierzytelności, przysługujących Projektowi Developerskiemu 6 (w tym wierzytelności przyszłych) wobec wykonawców robót budowlanych z tytułu zawartych umów o roboty budowlane wykonywanych w ramach projektu developerskiego "Koneser"; wierzytelności przysługujących (projektowi Developerskiego 6) w tym wierzytelności przyszłych) z tytułu umów dotyczących realizacji budynków Kwartał E2 i Kwartał E4, w tym umów zawieranych z nabywcami lokali w tych budynkach;

4. umowy podporządkowania, na mocy której Emitent oraz pozostali wspólnicy Projektu Developerskiego 6 dokonali podporządkowania swych wierzytelności wobec Projektu Developerskiego 6, wierzytelnościom Banku z tytułu Umów;

5. oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez Projekt Developerski 6;

6. umowy wsparcia, na mocy których Emitent zobowiązał do wspierania Projekt Developerski 6 w przypadku zwiększenia kosztów realizacji budynków Kwartał E2 lub Kwartał E4.

7. nieodwołalne pełnomocnictwo dla Banku do dysponowania środkami na rachunkach bankowych Projektu Developerskiego 6;

Zawarcie Umów wiąże się zatem z ustanowieniem na aktywach należących do Projektu Developerskiego 6 ograniczonych praw rzeczowych w postaci opisanych powyżej hipotek oraz zastawów o znaczącej wartości (stanowiących ponad 10 % kapitałów własnych Emitenta).

Umowy nie zawierają warunków specyficznych, które odbiegałyby od postanowień powszechnie stosowanych umowach kredytowych tego rodzaju.

Pomiędzy Emitentem, jak również pomiędzy Projektem Developerskim 6 oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi te podmioty, a Bankiem nie istnieją powiązania inne, niż wynikające ze świadczenia przez Bank na rzecz tych podmiotów usług bankowych.

Realizacja wyżej opisanych Kwartałów E2 i E4 inwestycji "Koneser" jest obecnie w toku i winna zakończyć się w II kwartale 2014 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Michał Skotnicki - Prezes Zarządu
Piotr Litwiński - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | projektu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »