Reklama

WINVEST (WIS): Zawarcie przez Spółkę umowy nabycia udziałów spółki W Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - raport 128

Raport bieżący nr 128/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd W Investments S.A. ("Spółka”) informuje, iż w dniu 30 października 2013 roku Spółka, reprezentowana przez Pana dr. Radosława L. Kwaśnickiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – zawarła umowę z Prezesem Zarządu Spółki, Panem Piotrem Wiśniewskim, na podstawie której Spółka nabyła 9.990.000 (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji spółki "W Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie ("W TFI”), reprezentujących 99,99% kapitału zakładowego W TFI, za cenę równą wartości nominalnej nabywanych akcji, to jest za kwotę 999.000,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). Zgodnie z umową cena będzie płatna w nie mniej niż 4 (czterech) ratach, przy czym każda rata nie może przekroczyć 25% (słownie: dwudziestu pięciu procent) zysku netto wykazanego przez W TFI w zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie sprawozdaniu finansowym W TFI za rok obrotowy poprzedzający rok wymagalności danej raty. W przypadku, gdy W TFI nie wykaże zysku netto w danym roku obrotowym, rata nie będzie wymagalna aż do czasu wykazania przez W TFI zysku netto.

Reklama

Pierwsza rata będzie płatna do dnia 31 lipca 2015 roku. Każda kolejna rata będzie płatna do dnia 31 lipca kolejnego roku kalendarzowego, tj. rata druga do dnia 31 lipca 2016 roku, rata trzecia do dnia 31 lipca 2017 roku, rata czwarta do dnia 31 lipca 2018 roku, itd., aż do uiszczenia całości ceny. W przypadku, gdy łączna wielkość rat zapłaconych w ten sposób do dnia 31 lipca 2019 roku będzie mniejsza niż cena, o której mowa powyżej, kolejna rata wymagalna w dniu 31 lipca 2020 roku zostanie określona w wysokości kwoty brakującej do pełnego zaspokojenia sprzedającego z tytułu ceny za akcje.

O uchwale Rady Nadzorczej Spółki wyrażającej zgodę na ww. transakcję Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 126/2013 z dnia 30 października 2013 roku.

W TFI w dniu 18 czerwca 2012 roku złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych i zarządzaniu nimi. Do dnia dzisiejszego zgoda Komisji nie została wydana, zaś postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia zostało – na wniosek W TFI – zawieszone. Spółka zamierza – po przejęciu W TFI – rozpocząć na nowo proces pozyskiwania zezwolenia dla tego podmiotu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-10-30Małgorzata WalczakWiceprezes Zarządu
2013-10-30Adam SzprotProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »