Reklama

PAMAPOL (PMP): Zawarcie przez spółkę zależną CENOS Sp. z o.o. umowy z Agencją Rynku Rolnego - raport 5

Raport bieżący nr 5/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 43/2010 oraz 1/2011 Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent), informuje, że w dniu 31 stycznia 2011 r. do spółki zależnej CENOS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni (CENOS, Spółka) wpłynęła dwustronnie podpisana umowa na dostarczenie artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych w ramach programu ,,Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej" realizowanego w 2011 r. (Umowa) zawarta z Agencją Rynku Rolnego w Warszawie (Agencja).

Reklama

Na mocy Umowy CENOS zobowiązał się do dostarczenia w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r. 2.967 ton ryżu białego, oraz 8.470 ton kaszy jęczmiennej z warzywami (artykuły spożywcze) na rzecz organizacji charytatywnych: Caritas Polska, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Federacji Polskich Banków Żywności. Dostawy ww. artykułów spożywczych nastąpią w zamian za odbiór 41.728 ton ziarna jęczmienia znajdującego się w magazynach interwencyjnych Unii Europejskiej, na terenie Polski i Niemiec.

Łączna wartość Umowy wynosi ok. 16,8 mln złotych. CENOS obowiązany jest do odbioru jęczmienia w terminie nieprzekraczalnym do dnia 31 sierpnia 2011 r., z czego 70% jego ilości winna być odebrana przed dniem 1 czerwca 2011 r.

CENOS wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w kwocie 24.9 mln zł udzielone przez Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. w Warszawie, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2011. Zwolnienie zabezpieczenia nastąpi po prawidłowej realizacji Umowy i dokonaniu jej rozliczenia w terminie do 30 kwietnia 2012 r.

W przypadku niedostarczenia artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych w ustalonej ilości oraz w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r. Agencja dokona przejęcia 15% kwoty zabezpieczenia i dodatkowo 2% pozostałej części zabezpieczenia za każdy dzień przekroczenia tego terminu.

Ponadto, Agencja dokona przejęcia zabezpieczenia w wysokości 150 euro za każdą tonę ziarna jęczmienia nieodebranego przez CENOS z magazynów interwencyjnych w ustalonych ilościach i terminach.

Dostawy odbywać się będą na podstawie miesięcznych harmonogramów dostaw uzgodnionych przez CENOS odrębnie z każdą z organizacji charytatywnych.

W umowie przewidziano kary umowne płacone na rzecz Agencji w przypadkach, gdy dostawa nie zostanie zrealizowana a jednocześnie Spółka nie poinformuje Agencji o anulowaniu tej dostawy w trybie wskazanym w Umowie, oraz gdy dostawa, która nie została przewidziana w harmonogramie zostanie zrealizowana - odpowiednio 1% wartości artykułów spożywczych planowanych do dostarczenia w ramach niezrealizowanej dostawy i 10% wartości dostarczonych artykułów nieprzewidzianych w harmonogramie.

Ponadto przewidziano karę pieniężną w wysokości 1% wartości artykułów dostarczonych w danym miesiącu za powtarzające się przekazywanie Agencji nieprawidłowej dokumentacji związanej z dostawami. Spółka zobowiązana będzie także do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości artykułów, których jakość była niezgodna z wymaganiami przewidzianymi w Umowie. W przypadku, gdy wyniki badań jakości wykażą powtórne występowanie wady jakościowej kara, którą będzie zobowiązana zapłacić Spółka powiększona zostanie o 5 punktów procentowych w każdym kolejnym przypadku wystąpienia tej wady.

Spółka zobowiązana jest ponadto do zapłaty na rzecz organizacji charytatywnej kosztów przechowywania partii artykułów w wysokości 2% wartości wadliwej partii dostarczonych artykułów spożywczych. W przypadku gdy Spółka nie dokona zapłaty na rzecz organizacji charytatywnej kosztów przechowywania o których mowa powyżej, Spółka zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz Agencji kary umownej w wysokości 2% liczonych o wartości netto wadliwej partii artykułów spożywczych.

Agencji przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli z okoliczności powstałych po stronie Spółki wynika, że nie będzie ona mogła wywiązać się z Umowy lub w przypadku, gdy Spółka w sposób rażący narusza obowiązki wynikające z Umowy. W takim przypadku Agencja przejmie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości wyliczonej proporcjonalnie do wartości artykułów spożywczych pozostałych do dostarczenia zgodnie z Umową.

Ponadto, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia obowiązków ustalonych w umowie, Agencja będzie uprawniona do wykluczenia Spółki z uczestnictwa w procedurze przetargowej dotyczącej dostarczania żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej w latach następnych.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Za kryterium uznania umowy za znaczącą Emitent przyjął wartość 10 % kapitałów własnych.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]
Krzysztof Półgrabia - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »