Reklama

BEDZIN (BDZ): Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta umowy.

Raport bieżący nr 47/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2016 z dnia 22 lipca 2016 r. Zarząd Spółki Elektrociepłownia "Będzin” S.A. ("Spółka", "Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 6 grudnia 2016 r. otrzymał od spółki zależnej Emitenta - Spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo – Leasingowe ENERGO – UTECH Spółka Akcyjna z siedzibą Poznaniu ("Spółka Zależna”) informację,. Spółka Zależna Emitenta zawarła ze Spółką RAIL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Leasingobiorcą”) łącznie 2 (dwie) umowy, których łączna wartość po podpisaniu umowy leasingu nr 37/F/ENUT/2016. z dnia 6 grudnia 2016 r. wynosi 12.573.000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100). Umową o największej wartości jest umowa na kwotę 7.500.000,00 PLN (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) zawarta dnia 6 grudnia 2016 r. Warunki określone we wszystkich umowach nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku.

Reklama

1. Data zawarcia j umowy – 6 grudnia 2016 r.

2. Oznaczenie stron umowy

- Spółka Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo – Utech Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

- Spółka RAIL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

3. Oznaczenie przedmiotu umowy

Umowa Leasingu Finansowego, której przedmiotem jest lokomotywa.

4. Istotne warunki umowy

Wartość netto przedmiotu leasingu: 7.500.000,-zł /słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100/

Czas trwania umowy: 60 miesięcy od daty podpisania protokołu przekazania przedmiotu leasingu.

Czynsze leasingowe płatne są przez Leasingobiorcę w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło podpisanie protokołu przekazania przedmiotu leasingu.

Oprocentowanie: Oprocentowanie Umowy jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR i aktualizowane po upływie każdego miesiąca, powiększone o marżę.

Zabezpieczeniem umowy jest weksel in blanco z wystawienia Leasingobiorcy wraz deklaracją wystawcy do weksla in blanco.

Leasingobiorcy przysługuje prawo do zakupu od Spółki Zależnej przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu na warunkach określonych w umowie.

5. Postanowienia dotyczące kar

Umowa nie zawiera żadnych uregulowań dotyczących kar umownych.

6. Zastrzeżenia warunku lub terminu

Umowa nie zawiera zastrzeżenia warunku.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umowy.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-12-06Krzysztof KwiatkowskiPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »