Reklama

BEDZIN (BDZ): Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta umowy.

Raport bieżący nr 48/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Elektrociepłownia "Będzin” S.A. ("Spółka", "Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 6 grudnia 2016 r. otrzymał od spółki zależnej Emitenta - Spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo – Leasingowe ENERGO – UTECH Spółka Akcyjna z siedzibą Poznaniu ("Spółka Zależna”) informację, że w dniu 6 grudnia 2016 r. Spółka Zależna Emitenta zawarła ze Spółką WARBUS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Leasingobiorcą”) umowę leasingu finansowego nr 48/F/ENUT/2016. W okresie ostatnich dwunastu miesięcy Spółka Zależna zawarła łącznie 3 (trzy) umowy z Leasingobiorcą, 1 w dniu 22 września 2016 r. oraz 2 umowy w dniu 6 grudnia 2016 r., których łączna wartość po podpisaniu Umów leasingu z dnia 6 grudnia 2016 r. wynosi 25.673.569,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

Reklama

Umową o największej wartości jest umowa na kwotę 12.837.000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100) zawarta dnia 6 grudnia 2016 r. Warunki określone we wszystkich umowach nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku.

1. Data zawarcia umowy – 6 grudnia 2016 r.

2. Oznaczenie stron umowy

- Spółka Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo – Utech Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

- Spółka WARBUS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

3. Oznaczenie przedmiotu umowy

Umowa Leasingu Finansowego, której przedmiotem są autobusy miejskie.

4. Istotne warunki umowy

Wartość netto przedmiotu leasingu: 12.837.000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100)

Czas trwania umowy: 96 miesięcy od daty podpisania protokołu przekazania przedmiotu leasingu.

Czynsze leasingowe płatne są przez Leasingobiorcę w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło podpisanie protokołu przekazania przedmiotu leasingu.

Oprocentowanie: Oprocentowanie Umowy jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR i aktualizowane po upływie każdego miesiąca, powiększone o marżę.

Zabezpieczeniem umowy jest weksel in blanco z wystawienia Leasingobiorcy wraz deklaracją wystawcy do weksla in blanco.

Leasingobiorcy przysługuje prawo do zakupu od Spółki Zależnej przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu na warunkach określonych w umowie.

5. Postanowienia dotyczące kar

Umowa nie zawiera żadnych uregulowań dotyczących kar umownych.

6. Zastrzeżenia warunku lub terminu

Umowa nie zawiera zastrzeżenia warunku.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umowy.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-12-06Krzysztof KwiatkowskiPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »