AWBUD (AWB): Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy w ramach realizacji budowy II linii Metra w Warszawie. - raport 7

Raport bieżący nr 7/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent”) informuje, że w dniu 28 lutego 2018 roku został poinformowany przez Zarząd INSTAL – LUBLIN Sp. z o.o. w Lublinie - spółka zależna Emitenta ("Spółka zależna”, "INSTAL- LUBLIN”) o podpisaniu w dniu 28 lutego 2018 roku umowy (dalej "Umowa”) pomiędzy Spółką zależną jako Podwykonawcą a Astaldi S.p.A. z siedzibą w Rzymie jako Wykonawcą w ramach realizacji zamówienia publicznego obejmującego budowę II linii Metra w Warszawie – I etap realizacji odcinka wschodniego-północnego od szlaku za stacją C15 "Dworzec Wileński” do torów odstawczych za stacją C18 ("Kontrakt Główny”) dla Zamawiającego, tj. Miasta Stołecznego Warszawa, reprezentowanego przez Zarząd Transportu Miejskiego, w imieniu i na rzecz którego działa Metro Warszawskie Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie jako Inwestor Zastępczy.

Reklama

Przedmiotem Umowy jest wykonanie, dostawa i montaż urządzeń, rozruch, konserwacja i usuwanie usterek - instalacji mechanicznych na stacji C18 oraz wentylatorni szlakowej V18 z wyłączeniem systemów klimatyzacji.

Zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do Umowy wykonanie przedmiotu Umowy powinno nastąpić do dnia 31.01.2019 roku.

Wynagrodzenie ryczałtowe należne Spółce zależnej za wykonanie przedmiotu Umowy zostało ustalone w Umowie na kwotę 6.017.777,69 złotych (sześć milionów siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych i 69/100) plus podatek VAT.

Łączna wartość kar umownych naliczonych na podstawie Umowy nie może przekraczać 15% całkowitego wynagrodzenia netto należnego Spółce zależnej na podstawie Umowy za wyjątkiem kar umownych, które zostały zastrzeżone z tytułu:

1) nieprzedłożenia Wykonawcy i Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 50.000,00 złotych;

2) nieprzedłożenia Wykonawcy i Zamawiającemu, w terminie wskazanym w postanowieniach Kontraktu Głównego, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 50.000,00 złotych;

3) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty, w związku ze sprzeciwem Zamawiającego lub wezwaniem Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Kontraktu Głównego - w wysokości 50.000,00 złotych;

4) braku zmiany lub w przypadku nieusunięcia z Terenu Budowy dalszego Podwykonawcy zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Kontraktu Głównego - w wysokości 50.000,00 złotych.

Umowa zastrzega uprawnienie do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Zawarcie Umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na wysokość wynagrodzenia należnego Spółce zależnej na podstawie Umowy.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-02-28Michał WuczyńskiPrezes Zarządu Michał Wuczyński
2018-02-28Arkadiusz WiercińskiWiceprezes Zarządu Arkadiusz Wierciński

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »