Reklama

AWBUD (AWB): Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy w ramach rozbudowy i modernizacji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. - raport 40

Raport bieżący nr 40/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd AWBUD S.A. ("Emitent”) informuje, że w dniu 12 września 2018 r. do INSTAL – LUBLIN

Sp. z o.o. - spółka zależna Emitenta ("Spółka Zależna”) wpłynęła obustronnie podpisana umowa

o wykonanie robót sanitarnych w ramach rozbudowy i modernizacji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej ("Umowa”). Umowa została zawarta przez Spółkę Zależną, jako wykonawcę z BUDIMEX S.A., jako zamawiającym ("Zamawiający”) i jest opatrzona datą 20 sierpnia 2018 r.

Reklama

Wykonanie przedmiotu Umowy powinno nastąpić do dnia 06 września 2019 r. Za wykonanie przedmiotu Umowy, Spółka Zależna otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe w szacunkowej wartości 22,8 mln zł netto. Ostateczna kwota wynagrodzenia należna Spółce Zależnej zostanie określona przy uwzględnieniu ryczałtowych cen jednostkowych, określonych w Umowie oraz zakresu robót wykonanego zgodnie ze specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową. W przypadku braku możliwości zastosowania ryczałtowych cen jednostkowych, wynagrodzenie Spółki Zależnej zostanie ustalone na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Spółkę Zależną w oparciu o założenia określone Umową.

Umowa przewiduje kary umowne należne m.in. w przypadku opóźnień w dotrzymaniu terminu zakończenia robót objętych przedmiotem Umowy lub terminów wykonania etapów/elementów robót i usuwaniu wad. W przypadku dotrzymania przez Spółkę Zależną terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający odstąpi od dochodzenia kar umownych za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych etapów/elementów robót i anuluje naliczone kary za opóźnienie. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Spółki Zależnej, a także w przypadku odstąpienia od Umowy przez Spółkę Zależną z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Spółka Zależna zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto. Z tytułu istnienia wad w przedmiocie odbioru, które nie kwalifikują się do usunięcia a umożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy, Spółka Zależna zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% wynagrodzenia brutto przysługującego Spółce Zależnej za dany zakres robót, w którym te wady występują. Umowa przewiduje limit kar umownych do wysokości 15% całkowitego wynagrodzenia umownego netto. Umowa zastrzega uprawnienie Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-12Michał WuczyńskiPrezes ZarząduMichał Wuczyński
2018-09-12Mariusz KolwasWiceprezes ZarząduMariusz Kolwas

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »