Reklama

CUBEITG (CTG): Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy z Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu

Raport bieżący nr 13/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wyboru oferty spółki zależnej Emitenta - Data Techno Park sp. z o. o. w restrukturyzacji ("DTP”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, Zarządca CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji ("Emitent”) informuje, że w dniu 18 kwietnia 2018 r. DTP zawarła z Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu ("Zamawiający”) umowę, której przedmiotem jest świadczenie usługi relokacji oraz kolokacji szaf RACK, transmisji danych oraz udostępniania i uruchamiania przestrzeni dyskowej ("Umowa”). Usługi będą świadczone przez DTP nieprzerwalnie przez okres 48 miesięcy od dnia przekazania ostatniej szafy RACK.

Reklama

Maksymalne wynagrodzenie należne DTP z tytułu realizacji Umowy w całym okresie jej obowiązywania za świadczone usługi nie przekroczy kwoty 2,2 mln zł brutto i będzie zależne min. od liczby szaf RACK objętych usługą kolokacji w danym miesiącu oraz liczby paczek przestrzeni dyskowej zamówionych przez Zamawiającego na dany miesiąc. DTP wniosło zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wartości Umowy brutto.

Umowa przewiduje szereg kar umownych min. za opóźnienia w realizacji Umowy i usunięcia awarii. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza prawa dochodzenia przez strony Umowy na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy. W takim wypadku DTP może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

Zamawiający jest ponadto uprawniony do wypowiedzenia Umowy min. w przypadku nastąpienia jakakolwiek zmiany organizacyjnej powodującej zmianę osobowości prawnej lub formy organizacyjnej DTP, utrudniającej wykonanie Umowy lub gdy miesięczny poziom dostępności jakiejkolwiek usługi spadnie poniżej określonego w Umowie progu.

Emitent przypomina, że zawarta Umowa stanowi pierwszą umowę podpisaną w wyniku wygrania przetargu o udzielenie zamówienia publicznego od dat postanowień sądu o otwarciu postępowania sanacyjnego Emitenta i o otwarciu postępowania sanacyjnego DTP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-04-18Marek GirekPrezes ZarząduMarek Girek
2018-04-18Mikołaj ŚwitalskiZarządcaMikołaj Świtalski

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »