Reklama

BEDZIN (BDZ): Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta znaczącej umowy. - raport 44

Raport bieżący nr 44/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Elektrociepłownia "Będzin” S.A. ("Spółka", "Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 28 maja 2015 r. otrzymał od spółki zależnej Emitenta - Spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo – Leasingowe ENERGO – UTECH Spółka Akcyjna z siedzibą Poznaniu ( "Spółka Zależna”) informację, że w dniu 28 maja 2015r. Spółka Zależna zawarła ze Spółką Elbudprojekt Sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie ("Leasingobiorcą”) kolejną umowę leasingu finansowego. W okresie ostatnich dwunastu miesięcy Spółka Zależna zawarła łącznie dwie umowy z Leasingobiorcą, których łączna wartość wynosi 18.720.000,00 PLN (słownie: osiemnaście milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).Warunki określone we wszystkich umowach nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku.

Reklama

Umową o największej wartości jest umowa leasingu finansowego na kwotę 9.600.000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów sześćset tysięcy złotych 00/100) zawarta dnia 28 maja 2015 r.

1. Data zawarcia znaczącej umowy - 28 maja 2015 r.

2. Oznaczenie stron umowy

- Spółka Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo – Utech Spółka

Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

- Elbudprojekt Sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie.

3. Oznaczenie przedmiotu umowy

Umowa Leasingu Finansowego, której przedmiotem są wagony węglarki.

4. Istotne warunki umowy

Wartość netto przedmiotu leasingu: 9.600.000,-zł /słownie: dziewięć milionów sześćset tysięcy złotych 00/100/

Czas trwania umowy: 60 miesięcy od daty podpisania protokołu przekazania przedmiotu leasingu.

Czynsze leasingowe płatne są przez Leasingobiorcę w terminie do 20 dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło podpisanie protokołu przekazania przedmiotu leasingu.

Oprocentowanie: Oprocentowanie Umowy jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 3M i aktualizowane po upływie każdego miesiąca, powiększone o marżę.

Zabezpieczeniem umowy jest weksel in blanco z wystawienia Leasingobiorcy wraz deklaracją wystawcy do weksla in blanco.

Leasingobiorcy przysługuje prawo do zakupu od Spółki Zależnej przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu na warunkach określonych w umowie.

Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

5. Postanowienia dotyczące kar

Umowa nie zawiera żadnych uregulowań dotyczących kar umownych.

6. Zastrzeżenia warunku lub terminu

Umowa nie zawiera zastrzeżenia warunku.

7. Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą

Z tego względu, że łączna wartość podpisanych umów w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, tym samym spełnia kryterium uznania umów za umowę znaczącą.

Podstawa prawna

§ 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-05-28 Krzysztof Kwiatkowski Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »