Reklama

BEDZIN (BDZ): Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta znaczącej umowy. - raport 45

Raport bieżący nr 45/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu nr 43/2015 z dnia 26.05.2015 r. oraz w nawiązaniu do raportu

Reklama

nr 44/2015 z dnia 28.05.2015 r., Zarząd Spółki Elektrociepłownia "Będzin” S.A. ("Spółka", "Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 28 maja 2015 r. otrzymał od spółki zależnej Emitenta - Spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo – Leasingowe ENERGO – UTECH Spółka Akcyjna z siedzibą Poznaniu ("Spółka Zależna”) informację, że w dniu 28 maja 2015r. Spółka Zależna zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bankiem”) kolejną umowę kredytu inwestycyjnego o największej wartości. W okresie ostatnich dwunastu miesięcy Spółka Zależna zawarła łącznie trzy umowy z Bankiem, których łączna wartość wynosi 20.309.445,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów trzysta dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych 00/100). Warunki określone we wszystkich umowach nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku.

Umowa kredytu inwestycyjnego została zawarta w dniu 28 maja 2015 r. na kwotę 9.600.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset tysięcy złotych 00/100).

1. Data zawarcia znaczącej umowy - 28 maja 2015 r.

2. Oznaczenie stron umowy

- Spółka Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo – Utech Spółka

Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

- Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie

3. Oznaczenie przedmiotu umowy

Kredyt inwestycyjny z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie umowy leasingu o której Emitent informował raportem nr 44/2015 z dnia 28.05.2015 r.

4. Istotne warunki umowy

Kwota kredytu: 9.600.000,00 zł /słownie: dziewięć milionów sześćset tysięcy złotych 00/100/

Okres kredytowania: od daty zawarcia Umowy do dnia 31 maja 2020 r., wykorzystanie kredytu nastąpi w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 maja 2015 r.

Oprocentowanie: Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 1M z dnia podpisania Umowy i aktualizowane po upływie każdego miesiąca, powiększone o marżę Banku. W przypadku, gdy stawka bazowa (WIBOR) osiągnie poziom poniżej 0 (zera), Strony ustaliły, że do czasu osiągnięcia przez stawkę bazową wartości dodatniej, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa (WIBOR) równa 0 (zero) powiększona o marżę Banku.

Oprocentowanie dla zadłużenia przeterminowanego: zmienne, stanowiące czterokrotność obowiązującej stopy kredytu lombardowego NBP.

Zabezpieczenie umowy stanowi min:

- weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową

- zastaw rejestrowy na przedmiocie leasingu objętym umową o której Emitent informował raportem nr 44/2015

z dnia 28.05.2015 r.a do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego zastaw zwykły

- przelew praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu leasingu objętego umową o której Emitent informował

raportem nr 44/2015 z dnia 28.05.2015 r.

- przelew wierzytelności z umowy leasingu o której Emitent informował raportem nr 44/2015 z dnia 28.05.2015 r.

Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

5. Postanowienia dotyczące kar

Umowa nie zawiera żadnych uregulowań dotyczących kar umownych.

6. Zastrzeżenia warunku lub terminu

Umowa nie zawiera zastrzeżenia warunku.

7. Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą

Z tego względu, że łączna wartość podpisanych umów w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, tym samym spełnia kryterium uznania umów za umowę znaczącą.

Podstawa prawna

§ 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-05-28 Krzysztof Kwiatkowski Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »