Reklama

BEDZIN (BDZ): Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta znaczącej umowy. - raport 70

Raport bieżący nr 70/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Elektrociepłownia "Będzin” S.A. ("Spółka", "Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj.

1 października 2015 r. otrzymał od spółki zależnej Emitenta - Spółki Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o.

z siedzibą Będzinie ("Spółka Zależna”) informację, że w dniu 1 października 2015r. Spółka Zależna zawarła ze spółką Polbrand Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("POLBRAND”) umowę wieloletnią nr 94/EC/2015 na dostawę węgla.

Reklama

1. Data zawarcia znaczącej umowy - 1 października 2015 r.

2. Oznaczenie stron umowy

- Spółka Elektrociepłownia BĘDZIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Będzinie

- Polbrand Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

3. Oznaczenie przedmiotu umowy

Przedmiotem umowy jest dostawa węgla energetycznego w poszczególnych okresach dostaw w czasie obowiązywania Umowy tj. w latach 2016 - 2018.

4. Istotne warunki umowy

Warunki określone w umowie nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku.

Cena węgla ustalana będzie na podstawie wartości opałowej w stanie roboczym w oparciu o ustaloną w drodze negocjacji cenę 1 GJ energii cieplnej zawartej w węglu dla węgla i zawartości siarki. Cena dostarczonego węgla, zmieniać się będzie co 100 KJ/kg w zależności od wartości opałowej wynikającej z ostatecznego rozliczenia dostawy danej partii węgla energetycznego.

5. Postanowienia dotyczące kar

W umowie Strony postanowiły stosować następujące bonifikaty i kary umowne:

a) za dostarczenie węgla, którego handlowe parametry jakościowe są gorsze od parametrów wskazanych

w umowie:

- bonifikata za każde obniżenie wartości opałowej o 100 kJ/kg poniżej wartości granicznej po 1 % wartości

rzeczywistej danej partii węgla,

- bonifikata za każde przekroczenie zawartości siarki całkowitej powyżej wartości granicznej dla danej partii węgla

- bonifikata za każde przekroczenie o 1 % wartości granicznej zawartości popiołu A(r) po 3 % wartości rzeczywistej

danej partii węgla,

b) za niedostarczenie lub nieodebranie węgla w ilości określonej dla danego roku ustalono karę w wysokości

10 % wartości netto niedostarczonego lub nieodebranego węgla w klasie kontraktowej.

Każda ze Stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody.

Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy z rocznym okresem wypowiedzenia, którego początek przypada na pierwszy dzień roku kalendarzowego następującego po roku, w którym złożono przedmiotowe oświadczenie oraz wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym na warunkach wskazanych w Umowie.

6. Zastrzeżenia warunku lub terminu

Umowa nie zawiera zastrzeżenia warunku.

7. Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą

Z tego względu, że wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, tym samym spełnia kryterium uznania umowy za umowę znaczącą. Wartość umowy w okresie 02 stycznia 2016 do grudnia 2018 szacuje się

od około 25 mln zł do około 43 mln zł.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-10-01 Krzysztof Kwiatkowski Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »