Reklama

BEDZIN (BDZ): Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta znaczących umów. - raport 62

Raport bieżący nr 62/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Elektrociepłownia "Będzin” S.A. ("Spółka", "Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 6 sierpnia 2015 r. otrzymał od spółki zależnej Emitenta - Spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo – Leasingowe ENERGO – UTECH Spółka Akcyjna

z siedzibą Poznaniu ("Spółka Zależna”) informację, że Spółka Zależna zawarła ze Spółką EUROPA EXPRESS CITY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Leasingobiorcą”) dwie Umowy leasingu operacyjnego. Łączna wartość Umów wynosi 18.944.000,00 PLN (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100) netto. Obie Umowy są umowami o największej, tej samej wartości równej 9.472.000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).

Reklama

1. Data zawarcia znaczących umów - 6 sierpnia 2015 r.

2. Oznaczenie stron umów

- Spółka Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo – Utech Spółka

Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

- EUROPA EXPRESS CITY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

3. Oznaczenie przedmiotu umów

Umowy Leasingu Operacyjnego, których przedmiotami są autobusy miejskie.

4. Istotne warunki umowy

Umowy leasingu nie zawierają postanowień odbiegających od powszechnie stosowanych.

Czas trwania umów wynosi 54 miesiące od daty podpisania protokołów przekazania przedmiotów leasingu. Czynsze leasingowe płatne są przez Leasingobiorcę w terminie do 20 dnia każdego miesiąca począwszy miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło podpisanie protokołu przekazania przedmiotów leasingu.

Oprocentowanie: Oprocentowanie Umów jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 1M i aktualizowane po upływie każdego miesiąca, powiększone o marżę.

Zabezpieczeniem umów jest min. zastaw na udziałach spółki EUROPA EXPRESS CITY Sp. z o.o., weksle in blanco z wystawienia Leasingobiorcy wraz deklaracją wystawcy do weksli in blanco, przelew wierzytelności, oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Leasingobiorcy przysługuje prawo do zakupu od Spółki Zależnej przedmiotów leasingu po zakończeniu umów leasingu na warunkach określonych w umowie.

5. Postanowienia dotyczące kar

Umowy nie zawierają żadnych uregulowań dotyczących kar umownych.

6. Zastrzeżenia warunku lub terminu

Umowy nie zawierają zastrzeżenia warunku.

7. Oznaczenie kryterium uznania umów za znaczące

Z tego względu, że wartość każdych z podpisanych umów przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, tym samym spełnia kryterium uznania umów za umowę znaczącą.

Podstawa prawna

§ 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-08-06Krzysztof KwiatkowskiPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »