Reklama

WIKANA (WIK): Zawarcie przez spółkę zależną istotnych umów - raport 33

Raport bieżący nr 33/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent”) informuje, że w dniu 19.11.2018 roku spółka zależna Emitenta - WIKANA MERITUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PANORAMA Sp.k. z siedzibą w Lublinie ("Spółka”) - zawarła z Zakładem Budowlano-Montażowym "GRIMBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu ("Wykonawca”): umowę o wykonanie robót budowlanych, polegających na wykonaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego stanowiącego budynek mieszkalny wielorodzinny "A” z wielostanowiskowym garażem podziemnym, wraz z przyłączami, jako pierwszego etapu inwestycji realizowanej w Rzeszowie przy ul. Lenartowicza pod nazwą "WIKANA SQUARE” ("Inwestycja”), oraz umowę o wykonanie robót budowlanych, polegających na wykonaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego stanowiącego budynek mieszkalny wielorodzinny "B” z wielostanowiskowym garażem podziemnym, wraz z przyłączami, jako drugiego etapu Inwestycji ("Umowy”, oddzielnie zaś każda: "Umowa”).

Reklama

W ramach budynku A powstanie 138 lokali mieszkalnych, zaś w ramach budynku B - 142 lokale.

Terminy realizacji obu zadań określonych Umowami zostały ustalone na IV kwartał 2020 r.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotów Umów jest ryczałtowe i wynosi 29,6 mln zł netto dla budynku A i 30,9 mln zł netto dla budynku B.

Każda z Umów przewiduje kary umowne ze strony Wykonawcy m.in. w przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu Umowy, jak również z tytułu nieterminowego usunięcia wad w ramach gwarancji/rękojmi czy odstąpienia od Umowy przez Spółkę z winy Wykonawcy. Wykonawca z kolei jest uprawniony do otrzymania kary umownej od Spółki z tytułu odstąpienia Wykonawcy od Umowy z winy Spółki, bądź zwłoki w dokonaniu odbioru końcowego. Stronom przysługuje także prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody, jeżeli wartość szkody przekracza kwotę uzyskanych kar umownych. Kary umowne z wszystkich tytułów nie mogą przekraczać 10% wartości Umowy.

Umowy nie zostały zawarte z zastrzeżeniem warunku lub terminu, jednakże do dnia 31.01.2019 r. każdej ze stron Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w niezrealizowanej części, z tym że Wykonawca ma prawo złożyć oświadczanie o odstąpieniu tylko w przypadku braku złożenia przez Spółkę w terminie do 31.12.2018 r. oświadczenia o pozyskanym finansowaniu przez instytucję finansującą przedmiotu Umowy, zaś Spółka ma prawo złożyć oświadczenie wyłącznie wraz ze złożeniem oświadczenia o braku pozyskania finansowania przez instytucję finansującą. Ponadto, z powodu nieuzgodnienia na datę zawarcia Umów wzoru gwarancji należytego wykonania Umowy oraz wzoru gwarancji usunięcia wad i usterek, która jest alternatywnym do umówionej kaucji zabezpieczającej sposobem zabezpieczenia roszczeń Spółki, o ile najpóźniej do dnia 26.11.2018 r. strony nie dokonają uzgodnienia wzorców tych dokumentów, Wykonawcy przysługuje także prawo do odstąpienia od Umowy, które wygasa wraz z przekazaniem placu budowy. Odstąpienie od Umowy z podanych okoliczności nie daje żadnej ze stron prawa do naliczania zastrzeżonych Umową kar umownych.

Pozostałe warunki Umów, w tym w zakresie odstąpienia od Umowy przez każdą ze stron, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-11-19Agnieszka MaliszewskaWiceprezes Zarządu
2018-11-19Paweł ChołotaCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »