STALPROFI (STF): Zawarcie przez spółkę zależną Izostal S.A. Umowy Ramowej z GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie dostaw rur dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez O.G.P. Gaz-System S.A. – Części nr 1, 2, 3 oraz 4. - raport 29

Raport bieżący nr 29/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd STALPROFIL S.A. (Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2019 z dnia 19 lipca 2019 roku informuje, że w dniu 16 sierpnia 2019 roku, spółka zależna Izostal S.A. (Wykonawca) zawarła Umowę Ramową z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), w zakresie dostaw rur dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez O.G.P. Gaz-System S.A. – Części nr 1, 2, 3 oraz 4.

Umowa Ramowa, zawarta w wyniku przeprowadzenia przetargu publicznego nieograniczonego o numerze: ZP/2018/11/0101/PI, określa warunki udzielania i realizacji Umów Częściowych, jakie mogą zostać zawarte przez Zamawiającego w trakcie obowiązywania Umowy Ramowej. Zawarcie Umowy Ramowej nie zobowiązuje, a jedynie uprawnia Zamawiającego do zaproszenia do składania ofert na realizację Zamówień Częściowych (Umów Częściowych). W ramach Umowy Ramowej Zamawiający przeprowadzi dowolną liczbę Postępowań Wykonawczych. Zamawiający każdorazowo będzie zapraszał wszystkich Wykonawców, z którymi zawarł Umowę Ramową do składania ofert w Postępowaniu Wykonawczym. Kryterium oceny ofert w Postępowaniu Wykonawczym każdorazowo stanowić będzie cena (waga kryterium – 100%).

Reklama

Umowa przewiduje udzielanie przez Zamawiającego Spółce jako jednemu z Wykonawców Umów Częściowych (Zamówień Częściowych):

• dla części nr 1: na dostawę fabrycznie nowych, izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie (opcjonalnie pokrytych laminatem) rur stalowych o średnicy DN1000;

• dla części nr 2: na dostawę fabrycznie nowych, izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie (opcjonalnie pokrytych laminatem) rur stalowych o średnicy DN700;

• dla części nr 3: na dostawę fabrycznie nowych, izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie (opcjonalnie pokrytych laminatem) rur stalowych o średnicy DN500;

• dla części nr 4: na dostawę fabrycznie nowych, izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur osłonowych o średnicy od DN700 do DN1200.

Poszczególne Umowy Częściowe zawierane będą oddzielnie, jako docelowy wynik Postępowania Wykonawczego.

Umowa Ramowa zawarta zostaje na okres 8 lat, począwszy od dnia jej podpisania przez obie Strony. Strony Umowy Ramowej uprawnione są do zawierania Umów Częściowych, których termin realizacji wykracza poza czas trwania Umowy Ramowej, pod warunkiem, że Umowa Częściowa będzie podpisana z Wykonawcą w okresie 8 lat od dnia podpisania Umowy Ramowej.

Łączne wynagrodzenie przeznaczone na realizację Umów Częściowych w ramach Umowy Ramowej nie przekroczy kwoty 2.793.155 tys. PLN netto, co stanowi 3.435.580 tys. PLN brutto.

Na podstawie Umowy Ramowej Zamawiający przewiduje dostawy rur, o długości całkowitej około 1.707 km, dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez O.G.P. Gaz-System S.A.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości towaru dostarczonego w ramach danej partii zamówienia na okres 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru partii bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.

Umowa zawiera następujące istotne zapisy dotyczące ewentualnego nałożenia kar umownych:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

• opóźnienie nie przekraczające 30 dni w realizacji zadania w ramach Umowy Częściowej, w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto Wykonawcy za realizację danego zadania, za każdy dzień opóźnienia,

• opóźnienie przekraczające 30 dni w realizacji zadania w ramach Umowy Częściowej, w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto Wykonawcy za realizację danego zadania, za każdy dzień opóźnienia powyżej 30 dni,

• opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych, w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady, w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto za zadanie w ramach Umowy Częściowej (w którego przedmiocie wystąpiła wada w ww. okresie) za każdy dzień opóźnienia,

• odstąpienie przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy Częściowej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia netto Wykonawcy za Przedmiot Umowy Częściowej.

2. Łączna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych ograniczona jest do 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy za Przedmiot Umowy Częściowej.

3. Odpowiedzialność Stron względem siebie w związku z realizacją Umowy Częściowej jest ograniczona do wysokości 100% wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w Umowie Częściowej.

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo wnieść przed podpisaniem danej Umowy Częściowej zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto Umowy Częściowej.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardowych warunków stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Spółki uznaje opisane informacje za istotne ze względu na wysoką wartość Umowy Ramowej. Ewentualna realizacja Umów Częściowych zawieranych w ramach przedmiotowych Umów Ramowych może mieć wpływ na wzrost przychodów Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-16Henryk OrczykowskiWiceprezes Zarządu - Dyrektor Rozwoju
2019-08-16Sylwia - Potocka - LewickaWiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansowy

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »